Stageplein Zorg organiseert voor Summa College en Fontys
de stages in de zorgsector

Summa College

Stageplein Zorg verzorgt het proces van de stageplanning voor de volgende scholen en opleidingen en zorgt ook voor het publiceren van actuele informatie en handleidingen die nodig is voor de Beroepspraktijkvorming (Stage).