Stageplein Zorg organiseert voor Summa College en Fontys
de stages in de zorgsector

Apothekersassistent

Omschrijving

Met een diploma Apothekersassistent kan de student aan de slag in een apotheek. De assistent levert medicijnen af aan de balie en zorgt dat bestellingen voor patiënten klaar liggen. Ze geven klanten voorlichting en advies.

Ook achter de schermen van de apotheek moet alles blijven draaien. De apothekersassistent houdt dit in de gaten. Deze controleert bijvoorbeeld de voorraden en zorgt ervoor dat die aangevuld blijven.

Klik hier voor meer interessante informatie over deze opleiding.

Wil je graag de volledige informatie zien over de opleiding apothekersassistent, klik dan op de volgende link: https://www.summacollege.nl/opleidingen/opleidingen-overzicht/opleiding-detail/apothekersassistent-(bol)

Jaarplanning (stageperiode en vakantierooster)

Overzicht opleiding – inhoud opleiding

De bol opleiding duurt 3 jaar

Het eerste leerjaar brengt de student voornamelijk op school door. Zij  krijgen theorie- en praktijkonderwijs en oefenen in simulaties. Vanaf schoolweek 31 loopt de student twee dagen per week stage.

In het tweede leerjaar loopt de student tijdens de eerste drie blokken van tien weken twee dagen per week stage. In het vierde blok loopt de student twee dagen per week stage.

In het derde leerjaar loopt de student de eerste drie blokken van tien weken twee dagen per week stage.

De bol opleiding versneld duurt 2 jaar

Schooljaar 2021-2022 start er weer een versnelde opleiding apothekersassistent.

In het eerste leerjaar volg je 2 periodes (20 weken)  lessen op school. In periode 3 t/m 4 loop je 2 dagen (maandag en dinsdag) per week stage, de andere drie dagen volg je lessen op school.

Tijdens het tweede leerjaar vervolg je de stage op maandag en dinsdag in dezelfde apotheek t/m eind mei. De overige 3 dagen krijg je les op school.

Handleidingen en formulieren

Studenten laten onze opleiding zien!!
https://youtu.be/rqYpEKFRUIo

Contactgegevens

Stageplein Zorg werkt met BPV-Plaza, het digitale communicatiesysteem tussen de stageverleners en het stagebureau. Daarnaast onderhouden onderstaande BPV-docenten:
– mw. Kathelijn Seelen, e-mail kp.seelen@summacollege.nl
– mw. Marloes de Bakker, e-mail mor.debakker-notschaele@summacollege.nl
– hr. Mark van der Voort, e-mail mpt.vandervoort@summacollege.nl
persoonlijk/telefonisch contact met de stageverleners.

Voor informatie omtrent de BPV-planning en studentengegevens is Franca Siebers het aanspreekpunt. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 040-2695680 of per e-mail fmm.siebers@summacollege.nl

Aanvraagformulier/procedure voorkeur stage

Stageplein Zorg, het stagebureau van Summa Zorg, regelt samen met de BPV-docenten de stageplaatsen. Indien je buiten de regio woont, mag je na overleg, zelf een stageplaats zoeken.

Volg ons op: