Stageplein Zorg organiseert voor Summa College en Fontys
de stages in de zorgsector
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Hepatitis B vaccinatie

In de Zorg wordt aan alle werknemers, die in een risicosituatie werkzaam zijn, een vaccinatie aangeboden tegen hepatitis B. Dit is wettelijk geregeld, ook voor stagiaires.
Het programma bestaat uit 3 inentingen, gevolgd door een titerbepaling, waarbij vastgesteld wordt of de student voldoende weerstand en bescherming heeft opgebouwd.
Het volledige programma neemt ongeveer een schooljaar in beslag. In begin van het schooljaar (Oktober) wordt het traject gestart.

Betaling van de inentingen?

Alle nieuw instromende BOL-studenten  helpende, verzorgende, verpleegkundige, tandarts- en doktersassistente en maatschappelijke zorg studenten krijgen het vaccinatieprogramma aangeboden. De kosten worden door de school vergoed.

Studenten die zich via een andere weg laten vaccineren komen niet in aanmerking voor deze vergoeding.

Vaccinatietraject:

Alle studenten krijgen een uitnodiging om zich aan te melden voor de vaccinatie. Bij deze inschrijving kunnen ze kiezen uit 3 opties:

  • Dat ze gevaccineerd willen worden
  • Dat ze al of deels gevaccineerd zijn
  • Dat ze geen vaccinatie willen ontvangen

De student krijgt vooraf aan dit traject informatie aangeboden via een e-learning, waarin precies uitgelegd wordt waarom het nodig is om deze vaccinatie te ontvangen, wat de gevolgen zijn enzovoort. Informatie en folder zijn hier te vinden https://diagnostiekvooru.nl/onderzoeken/hepatitis-b-vaccinatie

De student krijgt een bewijs na iedere vaccinatie. Hierbij worden de data waarop de entingen zijn gezet aangetekend. Tevens wordt de uitslag van de titerbepaling opgenomen. De vaccinatie geeft bescherming gedurende ongeveer 15 jaar. De BPV organisatie kan bij de student om de titerbepaling vragen.


Alle vaccinaties vinden plaats op school en worden verzorgd door Diagnostiek voor U. Mist de student een vaccinatie door bijvoorbeeld ziekte dan moet hij/zij zelf contact opnemen met Diagnostiek voor U om een nieuwe afspraak te plannen. 

Registratie

De registratie vindt plaats bij Diagnostiek voor U. Na de titerbepaling is het traject afgerond en krijgen de studenten de uitslag op hun huisadres thuis gestuurd.

Deze wordt niet met school gedeeld of geregistreerd. Verdere privacygevoelige informatie wordt niet gedeeld. De student is zelf verantwoordelijk om deze uitslag goed te bewaren. BPV organisaties kunnen de uitslag van de titerbepaling via de student opvragen.