Stageplein Zorg organiseert voor Summa College en Fontys
de stages in de zorgsector

Hepatitis B vaccinatie

Wat houdt hepatitis B vaccinatie in?

In de Zorg wordt aan alle werknemers, die in een risicosituatie werkzaam zijn, een vaccinatie aangeboden tegen hepatitis B. Dit is wettelijk geregeld, ook voor stagiaires.
Het programma bestaat uit 3 inentingen, gevolgd door een titerbepaling, waarbij vastgesteld wordt of je voldoende weerstand en bescherming hebt opgebouwd.
Het volledige programma neemt ongeveer een schooljaar in beslag.

Je krijgt een bewijs na iedere vaccinatie. Hierbij worden de data waarop je de entingen ontvangt, aangetekend. Tevens wordt de uitslag van de titerbepaling opgenomen. De vaccinatie geeft bescherming gedurende ongeveer 15 jaar. De organisatie waar jouw BPV plaatsvindt kan om deze titerbepaling vragen en jij moet deze dan kunnen tonen.

Wie betaalt de inentingen?
Alle nieuw instromende BOL-studenten  helpende, verzorgende, verpleegkundige, studenten tandarts- en doktersassistent van Summa College krijgen het vaccinatieprogramma aangeboden. De kosten worden door de school vergoed. Je hoeft zelf dus niets te betalen.
Studenten apothekersassistent vallen niet onder deze regeling.

Wat moet ik zelf doen?
Jouw opleiding geeft informatie over hepatitis. De formulieren die je nodig hebt, krijg je via je opleiding. Je moet de afspraken, registratie en communicatie met Diagnostiek voor U zelf bijhouden. De school houdt over jouw vaccinatie en uitslag titerbepaling geen administratie bij. Bewaar je papieren goed zodat je deze kunt overleggen als de BPV-organisatie hierom vraagt.

Waar moet ik me laten inenten?
Alle vaccinaties vinden plaats op school en worden verzorgd door Diagnostiek voor U. Mis je een vaccinatie door bijvoorbeeld ziekte dan moet je zelf contact opnemen met Diagnostiek voor U om nieuwe afspraak te plannen. 

LET OP: Als jij je laat vaccineren (en/of de titerbepaling) door een andere arts of instelling, dan komt dat niet voor vergoeding in aanmerking en moet je de kosten dus zelf betalen!

Wat gebeurt er als ik me niet wil laten inenten?
Dan vul je   “de verklaring bezwaar inenting hepatitis B” in en geeft dat aan je  studieloopbaanbegeleider. Bedenk wel dat je dan mogelijk niet op stage kunt   gaan!
Voor het downloaden van deze verklaring klik op deze link: Verklaring bezwaar inenting hepatitis B.doc 448.5 kb

Meer informatie over hepatitis nodig?
Als je uitgebreide informatie wilt over hepatitis, kun je de volgende site bezoeken: http://www.hepatitisinfo.nl