Stageplein Zorg organiseert voor Summa College en Fontys
de stages in de zorgsector
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Verschillende vormen van stagelopen

Leerafdeling of Zorg innovatie centrum (ZIC)

Opleiden in of nabij de praktijk kan op verschillende manieren met elk hun eigen karakter. Een leerafdeling  of een zorg innovatie centrum is een afdeling in een zorginstelling waar de zorg voor patiënten, cliënten of bewoners in handen is van studenten, maar onder toezicht staat van de gediplomeerden. Het leren met en van elkaar is speciaal georganiseerd. Zo krijgt iedereen de kans om te groeien en je te ontwikkelen. Bij een zorg innovatie centrum is er ook ruimte voor nieuwe innovaties en projecten waar de studenten bij betrokken worden.

Hoe zit het dan met de begeleiding?
De begeleiding van de stagiairs die de werkprocessen uitvoeren is in handen van vaste gediplomeerde werknemers. Er is altijd een gediplomeerde verzorgende of verpleegkundige aanwezig op de leerafdeling die de taak heeft de stagiairs te coachen.

Wat zijn de voordelen van het stagelopen op een leerafdeling?
Als je op een  leerafdeling  stage loopt moet je alle werkprocessen samen met andere studenten in teamverband uitvoeren. Werknemers en studenten prikkelen elkaar tot leren. Je vormt met alle studenten een zelfstandig team. Dus in plaats van dat je veel met iemand meeloopt en meekijkt mag je op een  leerafdeling  heel veel zelf doen, en van DOEN leer je het best en het meest. Ook worden er diverse leeractiviteiten gepland waaraan je deelneemt.

Leerschool

Ook zijn er vanuit het Summa College samenwerkingen met praktijkorganisaties waar een leerschool op locatie is gevestigd. Het opleiden binnen die instellingen beperkt zich niet tot de stageperioden, maar studenten zijn het gehele studiejaar in de instelling waar zij het leren/werken in de dagelijkse praktijk combineren met het werken aan (praktijk)opdrachten (bij voorkeur ontleend aan vraagstukken binnen de instelling en vanuit een multidisciplinaire benadering) en het leren van de benodigde kennis en vaardigheden.

Incidentele samenwerking

Rondom projecten en opdrachten wordt samengewerkt op locatie. Dit kan in  een (tijdelijk) vrijstaande ruimten  plaatsvinden. Denk aan verwendagen voor mantelzorgers, projecten in het kader van goede doelen etcetera.

Ook rondleidingen, excursies of kijkdagen voor eerste jaars studenten die voor het eerst kennismaken met de beroepspraktijk zijn waardevolle activiteiten.

Buitenlandstage studenten BOL

Studenten moeten de stageplaats in het buitenland zelf regelen. De stage kan in elke branche gelopen worden (verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, ziekenhuis, psychiatrie, zorg voor mensen met een verstandelijke beperking). Belangrijke voorwaarde is dat het een erkende stageplaats is. Voor meer informatie over mogelijke stageplaatsen in het buitenland kunnen studenten kijken op de website van de SBB: www.stagemarkt.nl

Wanneer een student kiest voor een internationale stage buiten Europa moet de student alles zelf betalen. Bij een stage binnen Europa kan de student een deel van de kosten vergoed krijgen via de Erasmus beurs. Deze beurs vergoedt een deel van de reis- en verblijfskosten. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van het land waar de student naar toe gaat, de reisafstand naar de bestemming toe en het aantal weken dat de internationale stage duurt.  Voorwaarden voor het verkrijgen van de Erasmus beurs zijn onder andere: de student moet een taalassessment afleggen, de student moet de gemaakte stage-uren bijhouden en de student moet voldoen aan een aantal administratieve zaken rondom de aanvraag van de beurs en het inzicht geven in de studievoortgang.