Stageplein Zorg organiseert voor Summa College en Fontys
de stages in de zorgsector
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Arbeidstijden en boventalligheid

Regels voor werktijden verschillen per leeftijd. Voor werktijden kijk je op de website van Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) 
Het is belangrijk te weten dat er ochtend-, dag- en avonddiensten zijn, de ochtenddienst start in de meeste gevallen om 07.00 uur. Ook kan het zijn dat er gewerkt wordt met gebroken diensten, bijvoorbeeld ’s morgens een paar uur en ’s avonds ook weer een paar uur.

Afspraken over arbeidstijden die gelden voor de instelling zijn vastgelegd in de CAO die voor deze instelling van toepassing is. Deze zijn in veel gevallen via brancheorganisaties terug te vinden op internet. Verschillende Brancheorganisaties zijn: Actiz: ouderenzorg, de Nederlandse GGZ: geestelijke gezondheidszorg, VGN: gehandicaptenzorg, NVZ: ziekenhuizen.

Daarnaast is mogelijk om studenten ook af en toe in het weekend of korte vakanties in te plannen, deze dagen worden gecompenseerd. Het is de bedoeling dat de werkdagen en tijden in overleg gepland worden zodat er ook met de wensen van de student rekening wordt gehouden bijvoorbeeld bij sporten of een bijbaan. Werken in de zorg betekent dat het werk 24 uur per dag/ 7 dagen per week doorloopt. Het aantal uren op de BPVO (beroepspraktijkvormingsovereenkomst) zijn bepalend voor het totaal aantal uren dat een student ingezet kan worden voor de BPV. 

Er zijn ook veel organisaties die de student naast de stage een bijbaantje kunnen aanbieden. Dit is dan altijd op een andere afdeling of locatie zodat het voor iedereen duidelijk is dat het één stage is en het andere werk waarvoor de student betaald krijgt.

Inzet BOL-stagiaire
Het belangrijkste van de BPV is leren. Tijdens de stage werkt de student aan de werkprocessen van de opleiding. Het is belangrijk dat de student hier de gelegenheid voor krijgt en daarom werkt de student boventallig. Dit wil zeggen dat de student extra is op de afdeling. Tijdens het werk kan de student dus altijd direct om hulp vragen aan een gediplomeerd collega. 

In principe is de BOL-student dus boventallig binnen de praktijkorganisatie. Maar: als het de student ten goede komt om niet-boventallig ingezet te worden omdat dit het leerproces positief beïnvloedt dan kan dat. Er is dan wel overleg geweest tussen de studieloopbaanbegeleider, werkbegeleider en student.

Per organisatie kan de inzet van stagiaires verschillen. Er zijn veel verschillende zorg- en begeleidingssituaties en de 24 uurs zorg is anders georganiseerd dan bijvoorbeeld de thuiszorg of begeleid wonen. Ook bij dagbesteding kan het zijn dat er juist activiteiten in de avonduren of weekenden worden aangeboden aan cliënten.

Wanneer de bol student ziek is tijdens de BPV dient ten alle tijden in overleg met SLB en de student besproken te worden of de ziektedagen van de student ingehaald dienen te worden. Studenten hoeven niet per definitie alle ziekte dagen in te halen. Het leerproces van de student staat altijd centraal. Dat betekent dat het inhalen van de dagen tijdens vakantieperiodes ook altijd in overleg met student en SLB wordt besproken.