Stageplein Zorg organiseert voor Summa College en Fontys
de stages in de zorgsector
Zoek
Sluit dit zoekvak.

FAQ’s

Onderwerpen:

Hepatitis B – Prikaccident – Schoolvakantie – Reistijd – Stagevergoeding – Buitenlandstage – Schoolvakanties – Verzekeringen – Stagevoorkeur

Studenten komen stagelopen, zijn zij volledig gevaccineerd tegen Hepatitis B gehad?

De 1e vaccinatie door Diagnostiek voor U is in de eerste weken van het schooljaar. Als de student stage gaat lopen hebben ze nog niet alle vaccinaties gehad en zijn ze nog niet helemaal beschermd. Uit onderzoek is gebleken dat bij jonge mensen al snel antistoffen worden aangemaakt, zij zijn vaak al bij de tweede prik beschermd. Daarmee is het risico dus kleiner.
Tijdens de schooluitleg komt aan de orde hoe studenten het risico op besmetting kunnen vermijden en dat de student voorzichtigheid moet betrachten met bloedincidenten. De ervaringen zijn dat het risico om besmet te worden na twee vaccinaties erg klein is.

Verder kun je de student tijdens het inwerken wijzen op de protocollen binnen de instelling en het beleid ten aanzien van Hepatitis.

Wat moet de student doen als ze een prikaccident hebben gehad?

Raadpleeg hiervoor de website http://www.hepatitisinfo.nl

Kan een BOL-student tijdens de schoolvakanties worden ingezet om stage te lopen?


Zie bij dit onderdeel ook het onderdeel arbeidstijden en boventalligheid onder algemene informatie.

Studenten hebben recht op het aantal school-vakantiedagen zoals dat is afgesproken (zie vakantierooster: http://www.summacollege.nl Type in het venster “vakantieplanning” in, vervolgens klik je op deze link.
De student moet er rekening mee houden dat vakantie niet automatisch de data van de schoolvakantie hoeft te zijn, maar ze moeten wel de gelegenheid hebben om vakantie te krijgen.

Soms wordt met studenten afgesproken dat ze tijdens de vakantie hun ziekte- en of afwezigheidsdagen inhalen. Dat kan als dat nodig is voor het leerproces. Ook dit gebeurt in overleg met de student, studieloopbaanbegeleider en de werkbegeleider.

Hoe lang moet een student reizen naar stageplaats?

Stageplein Zorg probeert altijd stageplaatsen te vinden in de regio van waar de student woont en anders in de buurt van de school.
De planners maken gebruik van de reisplanner http://9292.nl/# om uit te zoeken hoe lang een student onderweg is met het openbaar vervoer.

Krijgt de student stagevergoeding?

Nee, een bedrijf is niet verplicht een stagevergoeding te geven. In veel CAO’s zijn hierover afspraken gemaakt. Veel CAO’ s staan op internet. Kijk hiervoor ook bij de algemene informatie onder het punt arbeidstijden en boventalligheid. Hier zijn de internetpagina’s toegevoegd van een aantal brancheverenigingen die CAO’s publiceren. Stagevergoeding is afspraak tussen student en de BPV-organisatie.

Hoe zit het met de verzekering van de student op de BPV-plaats?


De BPV-organisatie zorgt voor de verzekering(en)!
De Wetgever heeft bepaald dat de praktijk biedende organisatie verantwoordelijk is voor het doen of laten van zijn ondergeschikten, dat zijn zowel werknemers als stagiaires.
Voor Summa College betekent dat dus dat een werkgever (het leerbedrijf)  zowel voor de BOL-student als voor de BBL-student verantwoordelijk is.

Een student wil ook ervaring opdoen in het buiteland, kan dat?

De belangstelling voor een stage in het buitenland neemt de laatste jaren duidelijk toe. Vooral bij de opleidingen verpleegkunde en verzorging vragen studenten steeds vaker naar de mogelijkheden om een stageperiode in het buitenland door te brengen. Dat kan een ziekenhuis of een verzorgingshuis zijn in een ander land binnen Europa, bijvoorbeeld België, Duitsland of Spanje, maar ook in bijvoorbeeld Suriname, Ghana of Tanzania
Indien de student meer informatie wilt over Buitenlandstage kun hij/zij contact opnemen met de taakdocent “Buitenlandstage” van het team. Zij geven graag alle informatie over buitenlandstages.

Er worden regelmatig informatiemiddagen gehouden. Eén keer per jaar vindt er een stagemarkt plaats gericht op de buitenlandstages. 

Wordt er rekening gehouden met stagevoorkeuren?

Studenten kunnen hun stagevoorkeur opgeven. Per opleiding kunnen de procedures verschillen. Kijk hiervoor bij de verschillende opleidingen bij aanvraagformulier/procedure stagevoorkeuren. De stageplanners proberen rekening te houden met de aangegeven voorkeur. Het aantal plaatsen dat door de leerbedrijven wordt aangeboden bepaalt hoeveel studenten er geplaatst kunnen worden. Doordat het aantal stageplaatsen soms beperkt is voor een bepaalde regio kan het zijn dat we geen stageplaats kunnen aanbieden waarvoor de student zijn/haar voorkeur voor heeft aangegeven. Toch mag de student ervan uitgaan dat er een geschikte stageplaats wordt aangeboden. Ook wanneer de stageplaats niet overeenkomt met de eerste voorkeur, is het een plaats waar de student veel kan leren.