Stageplein Zorg organiseert voor Summa College en Fontys
de stages in de zorgsector
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Werkwijze Stageplein Zorg

De medewerkers van het stageplein vragen aan de instellingen hoeveel stageplaatsen ze beschikbaar hebben voor de verschillende opleidingen. Daarna wordt er gekeken welke plaats bij welke student past. 

1. De student krijgt een stageaanvraagformulier van de studieloopbaanbegeleider. Dit formulier kan volledig ingevuld en ondertekend door de studieloopbaan begeleider worden ingeleverd bij Stageplein Zorg (in de postbus). De opleidingen doktersassistent, tandartsassistent en apothekersassistent werken niet met aanvraagformulieren.

2. Bij de planning door de medewerkers van het stageplein wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met:
– het aanbod van de zorgorganisaties?
– de leerroute en eerdere stages van de student?
– de voorkeur van de student?
– de woonplaats van de student? –
– vervoersmogelijkheden van de student?

3. De uiteindelijke planning wordt door de studieloopbaan begeleider bekeken en bekend gemaakt bij de studenten.

4. De definitieve planning wordt door de medewerkers van het stageplein gecommuniceerd met de praktijkinstellingen. Zo weten die welke student ze kunnen verwachten en wanneer.