Stageplein Zorg organiseert voor Summa College en Fontys
de stages in de zorgsector

Maatschappelijke zorg

Omschrijving

De opleiding Maatschappelijke zorg niveau 4 kent twee richtingen. De persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg begeleidt en ondersteund mensen met een meervoudige verstandelijke of lichamelijke beperking op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en opvoeding, verzorging, wonen, vrije tijd, school of werk. De persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen werkt met mensen met een meervoudige problematiek.

Organisaties die zich willen aanbieden als leerbedrijf kunnen een erkenning aanvragen via SBB  (samenwerken beroep en bedrijf).

Direct stageplaatsen aanbieden voor Summa studenten van deze opleiding kan via: bpv-wa-mz@summacollege.nl

Lees voor meer interessante informatie over deze opleidingen op de website van het Summa College:

Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen BOL

Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg BOL

Informatie BBL opleidingen Maatschappelijke zorg  niveau 4

Jaarplanning (stageperiode en vakantierooster)

De opleiding Maatschappelijke zorg organiseert voor werkbegeleiders van zowel de BBL als BOL studenten “praktijkopleidersbijeenkomsten”. Tijdens deze bijeenkomsten ontvangen zij informatie over begeleiding van studenten, examens en is er de gelegenheid om in te gaan op vragen. De werkbegeleiders ontvangen hiervoor een uitnodiging via de mentor/leercoach van de student.

Met de BBL opleiding Maatschappelijk zorg niveau 4 kan meerdere keren per jaar worden gestart namelijk in september, november en februari.

 

 

Overzicht opleiding – inhoud opleiding

Bij de beroepsopleidende leerweg (BOL: leren en stage) wisselen het leren op school en het leren tijdens de beroepspraktijk (stage) elkaar af. In de BPV begeleiding staat de student centraal. School en praktijk werken hierin nauw samen. De student krijgt een mentor/leercoach toegewezen. Deze mentor/leercoach is het aanspreekpunt op school. In de BPV is de praktijk verantwoordelijk voor de individuele begeleiding van de student.

De studenten Maatschappelijke zorg niveau 4 starten met het basisdeel van de opleiding. In de hoofdfase maak de student de keuze voor een uitstroomrichting: Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg of Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen.

De stages zijn verdeeld over de verschillende werkvelden binnen  zorg en welzijn en worden gepland en gecoördineerd door het docententeam van de opleiding maatschappelijks zorg niveau 4.

De BOL opleiding Maatschappelijke zorg niveau 4 kan zowel in een 3- als 4-jarig traject worden gevolgd.

Zie voor meer informatie en details de jaarplanning.

Handleidingen en formulieren

Tijdens het schooljaar 2021 – 2022 worden er verschillende handleidingen gehanteerd ten behoeve van  de Beroepspraktijkvorming van de studenten.

Deze zijn te downloaden via onderstaande links:

Basishouding BPV boek vanaf schooljaar 2022

Contactgegevens

Planning en matching: bpv-wa-mz@summacollege.nl

Aanmelding en intake voor de BBL opleiding kunt u mailen naar: Roos Kusters 0615459543 r.kusters@summacollege.nl

Aanmelding en intake voor de BOL opleiding kunt u mailen naar: Jennifer Luijben j.luijben@summacollege.nl

Aanvraagformulier/procedure voorkeur stage

Een stage aanvraag of voorkeur is voor deze opleiding op dit moment niet van toepassing. Iedere student heeft een werkplek bij een erkende organisatie.

Volg ons op: