Stageplein Zorg organiseert voor Summa College en Fontys
de stages in de zorgsector
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Maatschappelijke zorg

Omschrijving

De (persoonlijk) begeleider maatschappelijke zorg begeleidt mensen met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking of ondersteunt mensen met meervoudige problematiek. Denk daarbij aan ouderen, mensen met psychische problematieken, mensen uit de maatschappelijke opvang (verslaafden en thuis- en daklozen). Deze ondersteuning kan tijdelijke of permanente zijn en richt zich op de dagelijkse bezigheden en het kunnen functioneren in de samenleving. Daarnaast ontwikkelt de (persoonlijk) begeleider maatschappelijke zorg kennis en vaardigheden waarmee zij samen met collega’s, familieleden en overige betrokkenen vraag gestuurde ondersteuning biedt om de eigen regie van de cliënt te vergroten

De student leert hoe er op een professionele manier omgegaan en  samengewerkt wordt met kwetsbare doelgroepen, hun familieleden en collega’s.

Organisaties die zich willen aanbieden als leerbedrijf kunnen een erkenning aanvragen via SBB (samenwerken beroep en bedrijf).

Direct stageplaatsen aanbieden voor Summa studenten van deze opleiding kan via: bpv-wa-mz@summacollege.nl

Lees voor meer interessante informatie over deze opleidingen op de website van het Summa College:

Begeleider maatschappelijke zorg
Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg

Jaarplanning (stageperiode en vakantierooster)

De opleiding Maatschappelijke zorg organiseert voor werkbegeleiders van zowel de BBL als BOL studenten “praktijkopleidersbijeenkomsten”. Tijdens deze bijeenkomsten ontvangen zij informatie over begeleiding van studenten, examens en is er de gelegenheid om in te gaan op vragen. De werkbegeleiders ontvangen hiervoor een uitnodiging via de mentor/leercoach van de student.

Met de BBL opleiding Maatschappelijk zorg niveau 4 kan meerdere keren per jaar worden gestart namelijk in september, november en februari.

Overzicht BPV MZ schooljaar 24-25 sep en feb

 

Overzicht opleiding – inhoud opleiding

Bij de beroepsopleidende leerweg (BOL: leren en stage) wisselen het leren op school en het leren tijdens de beroepspraktijk (stage) elkaar af. In de BPV begeleiding staat de student centraal. School en praktijk werken hierin nauw samen. De student krijgt een mentor/leercoach toegewezen. Deze mentor/leercoach is het aanspreekpunt op school. In de BPV is de praktijk verantwoordelijk voor de individuele begeleiding van de student.

De stages zijn verdeeld over de verschillende werkvelden binnen  zorg en welzijn en worden gepland en gecoördineerd door het docententeam van de opleiding maatschappelijks zorg niveau 4.

De BOL opleiding Maatschappelijke zorg niveau 4 kan zowel in een 3- als 4-jarig traject worden gevolgd.

Zie voor meer informatie en details de jaarplanning.

Handleidingen en formulieren

Tijdens het schooljaar 2021 – 2022 worden er verschillende handleidingen gehanteerd ten behoeve van  de Beroepspraktijkvorming van de studenten.

Deze zijn te downloaden via onderstaande links:

Basishouding BPV boek vanaf schooljaar 2022

Overzicht Onderwijseenheden en examens NIV3

Overzicht Onderwijseenheden en examens NIV4

Contactgegevens

Planning en matching: bpv-wa-mz@summacollege.nl

Aanmelding en intake gaat via het mailadres:  intakeMZ@summacollege.nl voor de BOL en BBL

Aanvraagformulier/procedure voorkeur stage

Een stage aanvraag of voorkeur is voor deze opleiding op dit moment niet van toepassing. Iedere student heeft een werkplek bij een erkende organisatie.

Volg ons op: