Stageplein Zorg organiseert voor Summa College en Fontys
de stages in de zorgsector

Maatschappelijke zorg niveau 3

Omschrijving

Binnen de opleiding Maatschappelijke zorg niveau 3 is de beroepspraktijkvorming (stage) een groot onderdeel van de opleiding. Veel praktijkorganisaties in en soms ook buiten de regio bieden interessante stage- en leermogelijkheden aan voor de studenten van deze opleiding.

Het werkveld van zorg en welzijn is breed. Stagemogelijkheden voor deze opleiding zijn bijvoorbeeld; een psychogeriatrische afdeling van een verpleeghuis, dagbesteding op een zorgboerderij, een leerafdeling in de psychiatrie, enzovoort. Ook kunnen er soms projecten worden uitgevoerd in de praktijk. Zo ontstaan er veel interessante samenwerkingsverbanden tussen school en praktijk.

Organisaties die zich willen aanbieden als leerbedrijf kunnen een erkenning aanvragen via SBB  (samenwerken beroep en bedrijf). Direct stageplaatsen aanbieden voor Summa studenten van deze opleiding kan via: BOL3MZ-VZ-bpv@summacollege.nl

De opleiding begeleider Maatschappelijke zorg kent twee richtingen. Als begeleider gehandicaptenzorg loopt de student stage bij mensen met een meervoudige verstandelijke of lichamelijke beperking. De begeleiding richt  zich op de persoonlijke ontwikkeling en opvoeding of verzorging bij het wonen, de vrije tijd, de school of het werk. Als begeleider specifieke doelgroepen loopt de student stage bij mensen met een meervoudige problematiek, vaak met ouderen.

De opleiding Maatschappelijke zorg niveau 3 wordt aangeboden in een BOL en BBL variant.

Lees voor meer interessante informatie over deze opleidingen op de website van het Summa College:

Begeleider specifieke doelgroepen (BOL)

Begeleider gehandicaptenzorg (BOL)

Jaarplanning (stageperiode en vakantierooster)

Hoe het schooljaar 2022-2023 eruit ziet, en hoe de stages dit jaar zijn ingepland, kun je hier zien:

Overzicht opleiding – inhoud opleiding

Bij de beroepsopleidende leerweg (BOL: leren en stage) wisselen het leren op school en het leren tijdens de beroepspraktijk (stage) elkaar af.

In het eerste jaar is vanaf schoolweek 16 (januari 2022) een blokstage van 10 weken gepland.

Zie voor meer informatie de BPV-periodes en het jaarrooster.

Handleidingen en formulieren

Tijdens het schooljaar 2021 – 2022 worden er verschillende handleidingen gehanteerd ten behoeve van  de Beroepspraktijkvorming van de studenten.

Deze zijn te downloaden via onderstaande links:

BPV handleiding MZ lj 2 22-23 BOL

Studiewijzer 22-23 leerjaar 3 MZ BOL

Algemene handleiding examens cohort 2020 VZ-MZ-Combi BOL/BBL

Contactgegevens

Aanmelding en intake voor de BBL opleiding kunt u mailen naar: Roos Kusters 0615459543 r.kusters@summacollege.nl

Aanmelding en intake voor de BOL opleiding kunt u mailen naar:  Jennifer Luijben j.luijben@summacollege.nl

In de BPV begeleiding staat de student centraal. School en praktijk werken hierin nauw samen. De student krijgt een studie-loopbaanbegeleider (SLB) toegewezen. Deze SLB’er is voor zover mogelijk voor de duur van de opleiding het aanspreekpunt op school. In de BPV is de praktijk verantwoordelijk voor de individuele begeleiding van de student. Tijdens het kennismakingsgesprek in de BPV kan de student vertellen wie hem/haar slb-er is en hoe hij/zij te bereiken is.

Aanvraagformulier/procedure voorkeur stage

De studieloopbaanbegeleider bereidt de studenten voor op de stagematching en voorbereiding. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een google forms formulier die de student moet invullen. Op dit formulier kan de student  o.a. aangeven waar haar/zijn voorkeur naar uitgaat, voor welke periode, en wat haar/zijn motieven zijn bij deze voorkeur. De toewijzing van de stageplaatsen gebeurt door de stageplanners. Studenten kunnen niet zelf voor een stageplaats zorgen.

Studenten buiten de regio Eindhoven en omstreken kunnen wel een eigen stage zoeken, dit gebeurd vooraf in overleg met de stageplanners en de studieloopbaanbegeleider.

Volg ons op: