Stageplein Zorg organiseert voor Summa College en Fontys
de stages in de zorgsector
Zoek
Sluit dit zoekvak.

VeVa (Veiligheid en vakmanschap) MBO-Verpleegkunde

Omschrijving

VEVA zorg is een BOL opleiding voor verpleegkundige niveau 4  die na hun diplomering naar defensie willen. Dus een opleiding met een extra uitdaging. Deze wordt gegeven bij Summa Veiligheid aan de Furkapas 4 in Eindhoven.

VEVA staat voor veiligheid en vakmanschap, veiligheid is het keuzedeel van de opleiding waar de militaire vaardigheden worden aangeleerd en wat de student voorbereid om te gaan solliciteren bij defensie. Vakmanschap is het beroep wat de student leert, verpleegkundige niveau 4. Een combi opleiding dus.

In Nederland zijn er slechts 3 ROC’s die deze opleiding verzorgen. Defensie bepaald hoeveel studenten er aangenomen mogen worden. Zij bepalen het quotum. Het is een opleiding met weinig plaatsen (2 of 3 klassen van 20 studenten per leerjaar).

Met de vakrichting Zorg van de opleiding Veiligheid & Vakmanschap kan de student aan de slag bij de Landmacht of Luchtmacht. Gaan ze voor de Landmacht, dan werken ze als verpleegkundige met zieke of gewonde militairen. Bij de Luchtmacht krijgt de student geneeskundige taken in een gezondheidscentrum en werken ze samen met artsen. Men kan ook kiezen voor een functie buiten Defensie, in een ziekenhuis of de overige zorg. Of om door te stromen naar een hbo-opleiding in de zorg.

Voor de volledige informatie over de opleiding VeVa verpleegkunde niveau 4, klik hier

Jaarplanning (stageperiode en vakantierooster)

 Hoe deze stages er voor schooljaar 2022-2023 schematisch uitzien, kun je hier zien:

Overzicht BPV-periodes 2023-2024 Summa VeVa

Overzicht opleiding – inhoud opleiding

De bol opleiding duurt 4 jaar.

Lessen:

Naast de diverse verpleegkundige vakken, praktijk en theorie krijgt de student ook sport, lessen veiligheid, burgerschap, SLB(mentorlessen), LOBA (loopbaanbegeleiding), Nederlands, Engels en rekenen. Het docenten team bestaat uit de verschillende vakdocenten zoals verpleegkunde, sportdocenten en militaire instructeurs. De lessen worden gegeven op school, Summa Veiligheid aan de Furkapas 4 in Eindhoven of op de kazerne, de Generaal Majoor de Ruyter van Steveninck kazerne in Oirschot. Beide locaties zijn met het openbaar vervoer goed te bereiken.

Bivak bij Defensie

Gedurende de opleiding loopt de student een aantal weken bivak op de kazerne of in het veld. Onder begeleiding van militaire instructeurs krijgen ze verschillende militaire vaardigheden aangeleerd.

De student wordt bij de intake op school ingedeeld bij de KL (Koninklijke Landmacht) of KLU (Koninklijke Luchtmacht). Bij aanname van de opleiding mag men aangeven waar de voorkeur naar uit gaat. De plaatsen voor de KLU zijn beperkt. De stages zijn meestal ook gekoppeld aan het krijgsmachtdeel waar de student onder gebracht wordt. KL of KLU dus.

Gedurende de opleiding loopt de student stage in verschillende zorginstellingen. De eerste 2 jaren is dat meestal in de ouderenzorg (verpleeghuis of kleinschalig wonen), thuiszorg of gehandicapten zorg. In het 3e en 4e leerjaar zijn er beperkt aantal ziekenhuisplaatsen.

In het eerste leerjaar loopt de student 10 weken stage, in het tweede en derde 2 x 10 weken en in leerjaar 4 loopt de student  voornamelijk stage en gaan ze per 2 weken 2 dagen naar school.

Contactgegevens

Summa Zorg heeft een nauwe samenwerking met het werkveld. De leerbedrijven, zorgorganisaties waar je praktijkervaring opdoet, zijn nauw betrokken bij het onderwijs. Zo ontstaat er een wisselwerking tussen school en praktijk. Dat zorgt ervoor dat de student opgeleid wordt tot een competente zorgverlener en dat ze na de opleiding helemaal klaar zijn om zelfstandig in de praktijk te werken.

BPV-begeleiding
In de BPV begeleiding staat de student centraal. School en praktijk werken hierin samen. De student krijgt een studie-loopbaanbegeleider (SLB) toegewezen. Deze SLB’er is voor zover mogelijk voor de duur van de opleiding het aanspreekpunt op school. In de BPV is de praktijk verantwoordelijk voor de individuele begeleiding van de student.

Aanvraagformulier/procedure voorkeur stage

De toewijzing van de stageplaatsen gebeurt door Stageplein Zorg.
Je kunt niet zelf voor een stageplaats zorgen.

Studenten buiten de regio hebben een inspanningsverplichting om actief mee te zoeken naar een stageplaats.

Volg ons op: