Stageplein Zorg organiseert voor Summa College en Fontys
de stages in de zorgsector
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Verzorgende IG

Omschrijving

Binnen de opleiding Verzorgende IG is de beroepspraktijkvorming (stage) een groot onderdeel van de opleiding. Veel praktijkorganisaties in en soms ook buiten de regio bieden interessante stage- en leermogelijkheden aan voor de studenten van deze opleiding.

Het werkveld van zorg en welzijn is  breed. Stagemogelijkheden voor deze opleiding zijn bijvoorbeeld een psychogeriatrische afdeling van een verpleeghuis, dagbesteding op een zorgboerderij, een leerafdeling in de gehandicaptenzorg, enzovoort. Ook kunnen er soms projecten worden  uitgevoerd in de praktijk. Zo ontstaan er interessante samenwerkingsverbanden tussen school en praktijk.

Organisaties die zich willen aanbieden als leerbedrijf kunnen een erkenning aanvragen via SBB (samenwerken beroep en bedrijf). Direct stageplaatsen aanbieden voor Summa studenten van deze opleiding kan via BOL3MZ-VZ-bpv@summacollege.nl

De student Verzorgende IG helpt mensen die voor korte of lange tijd niet meer voor zichzelf kunnen zorgen. Dit kan bij mensen thuis in de thuiszorg of bij instellingen die 24 uurszorg aanbieden zoals verpleeg- en verzorgingshuizen. Ook kan het uitvoeren van huishoudelijke werkzaamheden een onderdeel van het werk zijn.

In het nieuwe kwalificatiedossier 2020 voor Verzorgende IG zijn ook de welzijnsaspecten uitgebreid opgenomen, dit kan een verandering betekenen binnen de werkzaamheden van een verzorgende IG.

De opleiding Verzorgende IG wordt aangeboden in een BOL en BBL variant.

Lees voor meer interessante informatie over deze opleiding op de website van het Summa College

Jaarplanning (stageperiode en vakantierooster)

Hoe het schooljaar 2023-2024 eruit ziet, en hoe de stages dit jaar zijn ingepland, kun je hier zien:

Overzicht BPV-periodes VZ 2023-2024

Overzicht opleiding – inhoud opleiding

Bij de beroepsopleidende leerweg (BOL: leren en stage) wisselen het leren op school en het leren tijdens de beroepspraktijk (stage) elkaar af. In het eerste jaar is vanaf schoolweek 16 (januari 2023) een blokstage van 10 weken gepland. Het tweede jaar loopt de student 2 dagen per week stage en het derde jaar 3 dagen per week stage. De andere dagen krijgt de student les op school. Zie voor meer informatie overzicht BPV periodes en het jaarrooster.

Handleidingen en formulieren

Contactgegevens

Aanvraag en verwerking: BOL3MZ-VZ-bpv@summacollege.nl

Planning: Paul van den Berg, Marianne Kusters en Kayleigh Fleskens

Contactgegevens: BOL3MZ-VZ-bpv@summacollege.nl

In de BPV begeleiding staat de student centraal. School en praktijk werken hierin nauw samen. De student krijgt een studie-loopbaanbegeleider (SLB) toegewezen. Deze SLB’er is voor zover mogelijk voor de duur van de opleiding het aanspreekpunt op school. In de BPV is de praktijk verantwoordelijk voor de individuele begeleiding van de student. Tijdens het kennismakingsgesprek in de BPV kan de student vertellen wie hem/haar slb-er is en hoe hij/zij te bereiken is.

Aanvraagformulier/procedure voorkeur stage

Een stage aanvraag of voorkeur is voor deze opleiding op dit moment niet van toepassing. Iedere student heeft een werkplek bij een erkende organisatie.

Volg ons op: