Stageplein Zorg organiseert voor Summa College en Fontys
de stages in de zorgsector
Zoek
Sluit dit zoekvak.

VeVa (Veiligheid en vakmanschap) Verzorgende IG

Omschrijving

VEVA zorg is een BOL opleiding voor verzorgende 3IG, die na hun diplomering naar defensie willen. Dus een opleiding met een extra uitdaging. Deze wordt gegeven bij Summa Veiligheid aan de Furkapas 4 in Eindhoven.

VEVA staat voor veiligheid en vakmanschap, veiligheid is het keuzedeel van de opleiding waar de student militaire vaardigheden leert en wat ze voorbereidt om te gaan solliciteren bij defensie. Vakmanschap is het beroep wat ze leren, verzorgende niv 3. Een combi opleiding dus.

In Nederland zijn er slechts 3 ROC’s die deze opleiding verzorgen. Defensie bepaald hoeveel studenten er aangenomen mogen worden. Zij bepalen het quotum. Het is een opleiding met weinig plaatsen (2 of 3 klassen van 20 studenten per leerjaar).

Met de vakrichting Zorg van de opleiding Veiligheid & Vakmanschap kan de student aan de slag bij de Landmacht of Luchtmacht. Gaan ze voor de Landmacht, dan ondersteunen zje het verplegend personeel en helpen ze bijvoorbeeld bij het vervoeren van gewonden. Bij de Luchtmacht krijg de student geneeskundige taken in een gezondheidscentrum en werken ze samen met artsen. De student kan  ook kiezen voor een functie buiten Defensie, in een ziekenhuis of de overige zorg. Of om door te stromen naar een mbo-opleiding op niveau 4 in de zorg.

Voor de volledige informatie over de opleiding VeVa verzorgende IG, klik hier

Jaarplanning (stageperiode en vakantierooster)

Hoe deze stages er voor schooljaar 2022-2023 schematisch uitzien, kun je hier zien:

Overzicht BPV-periodes 2023-2024 Summa VeVa

Overzicht opleiding – inhoud opleiding

De bol opleiding duurt 3 jaar.

Naast de diverse verpleegkundige vakken, praktijk en theorie krijgt de student ook sport, lessen veiligheid, burgerschap, SLB(mentorlessen), LOBA (loopbaanbegeleiding), Nederlands, Engels en rekenen. Het docenten team bestaat uit de verschillende vakdocenten zoals verpleegkunde, sportdocenten en militaire instructeurs. De lessen worden gegeven op school, Summa Veiligheid aan de Furkapas 4 in Eindhoven of op de kazerne, de Generaal Majoor de Ruyter van Steveninck kazerne in Oirschot. Beide locaties zijn met het openbaar vervoer goed te bereiken.

Gedurende de opleiding loopt de student  een aantal weken bivak op de kazerne of in het veld. Onder begeleiding van militaire instructeurs krijgen ze verschillende militaire vaardigheden aangeleerd.

De student  wordt bij de intake op school ingedeeld bij de KL (Koninklijke Landmacht) of KLU (Koninklijke Luchtmacht). Bij aanname van de opleiding mogen ze aangeven waar de voorkeur naar uit gaat. De plaatsen voor de KLU zijn beperkt. De stages zijn meestal ook gekoppeld aan het krijgsmachtdeel waar je onder gebracht bent. KL of KLU dus.

Gedurende de opleiding loopt de student stage in verschillende zorginstellingen, dat is meestal in de ouderenzorg (verpleeghuis of kleinschalig wonen), thuiszorg of gehandicapten zorg.

In het eerste leerjaar heeft de student 10 weken stage, in het tweede 2 x 10 weken en in leerjaar 3 lopen ze voornamelijk stage en gaan ze per 2 weken 2 dagen naar school.

Contactgegevens

Summa Zorg heeft een nauwe samenwerking met het werkveld. De leerbedrijven, zorgorganisaties waar je praktijkervaring opdoet, zijn nauw betrokken bij het onderwijs. Zo ontstaat er een wisselwerking tussen school en praktijk. Dat zorgt ervoor dat de student opgeleid wordt tot een competente zorgverlener en dat ze na de opleiding helemaal klaar zijn om zelfstandig in de praktijk te werken.

BPV-begeleiding
In de BPV begeleiding staat de student centraal. School en praktijk werken hierin samen. De student krijgt een studie-loopbaanbegeleider (SLB) toegewezen. Deze SLB’er is voor zover mogelijk voor de duur van de opleiding het aanspreekpunt op school. In de BPV is de praktijk verantwoordelijk voor de individuele begeleiding van de student.

Aanvraagformulier/procedure voorkeur stage

De toewijzing van de stageplaatsen gebeurt door Stageplein Zorg.
Je kunt niet zelf voor een stageplaats zorgen.

Volg ons op: