Stageplein Zorg organiseert voor Summa College en Fontys
de stages in de zorgsector
Zoek
Sluit dit zoekvak.

MBO-Verpleegkunde

Omschrijving

Een verpleegkundige is werkzaam in een zorginstelling. Dit kan zijn een algemeen ziekenhuis, een psychiatrisch ziekenhuis, een verpleeghuis, verstandelijk beperkten instelling of thuiszorg. Ook andere vormen van zorginstellingen zijn mogelijk. De belangrijkste activiteiten van de verpleegkundige niveau 4 zijn:.
* de uitvoering van die verpleegkundige zorg
* de begeleiding van de zorgvragers en familie of mensen uit de naaste omgeving
* de organisatie en planning van de verpleegkundige zorg
* werkzaamheden op het gebied van preventie

Organisaties die zich willen aanbieden als leerbedrijf kunnen een erkenning aanvragen via SBB (samenwerken beroep en bedrijf). Direct stageplaatsen aanbieden voor Summa studenten van deze opleiding kan door een e-mail te sturen.

Wil je graag de volledige informatie zien over de opleiding Verpleegkundige , klik hier

Jaarplanning (stageperiode en vakantierooster)

Hoe deze stages er voor schooljaar 2022-2023 schematisch uitzien, kun je hier zien:

Overzicht BPV-periodes 2023-2024 Summa VP

Overzicht opleiding – inhoud opleiding

De bol opleiding duurt 4 jaar.

Je start met een brede basis, daarna verdiep je je verder in de verschillende branches, ziekenhuis, gehandicaptenzorg, psychiatrie, verpleeghuis en thuiszorg. Uiteindelijk maak je een keuze voor één branche waarin je gaat afstuderen.

De werkzaamheden in de zorg veranderen en daarmee veranderen ook de eisen die aan werknemers in de zorg gesteld worden. Er komt steeds meer nadruk te liggen op de verschillende vaardigheden die werknemers in de zorg nodig hebben. Summa Zorg past haar opleidingen steeds aan, zodat je beter toegerust bent voor de beroepspraktijk. Zo is er bijvoorbeeld meer aandacht voor de inzet van zorgtechnologie.

Introductie video vernieuwend onderwijs: https://youtu.be/y2IL0sdjDkU

Video 1 de aanleiding
Toelichting: De video is gericht op werkveldpartners. Potentiële studenten verwijzen wij naar de opleidingswebsite.
https://youtu.be/mKhAGXHT3XU

Video 2 het onderwijs in de basis
https://youtu.be/tIxIWrzsgSU

Video 3 begeleiden en beoordelen in de praktijk
https://youtu.be/i3FYLSxQ8F8

Video 4 Werkplekleren, zelfregie, assessment as learning
https://youtu.be/1XX1Z8833wc

Video 5 Leeruitkomsten + canmedsrollen
https://youtu.be/ySwEEgMImkY

Video 6 Het onderwijs in de kleuring
https://youtu.be/9i7gPHXB67Q

Webinar transitie Verpleegkunde BOL4 klik op de volgende link om het document te downloaden

webinar transitie verpleegkunde BOL4.pdf 

Handleidingen en formulieren

BPV wijzer BOL VP leerjaar 1 2023-2024

BPV documenten VP BOL leerjaar 2 schooljaar 23-24

BPV wijzer leerjaar 3 VP BOL VVT VGZ GGZ 2023-2024

BPV wijzer BOL VP leerjaar 4 Ziekenhuis 2023-2024

Oefenopdrachten VP BOL leerjaar 1_ Digibib (serie 2021)

Voorlichtingsgids BBL Verpleegkunde 2023-2024

Examenhandleiding Verpleegkunde 2023-2024

Vaardighedenboekje VP BOL schooljaar KD20

Studenten kunnen vanaf oktober vanuit de digibib van het consortium online feedback vragen aan hun werkbegeleiders over de werkprocessen en oefenopdrachten. In het volgende filmpje kunt u zien welke stappen de student moet doorlopen om deze digitale feedback te krijgen.
Het is niet meer mogelijk om feedbacklijsten uit te printen of er een PDF lijst van te maken.

Filmpje digitaal feedbackformulier

Houdingslijst VZ en VP

Contactgegevens

Contact over stageplanning: Monique Veenstra of Femke Verhoeven

Monique Veenstra: mwcmm.veenstra-vanderijt@summacollege.nl
Femke Verhoeven: fm.verhoeven@summacollege.nl
Contact over Intake – aanmelden BBL:
VerpleegkundeBBL4-Intake@summacollege.nl

Summa Zorg heeft een nauwe samenwerking met het werkveld. De leerbedrijven, zorgorganisaties waar je praktijkervaring opdoet, zijn nauw betrokken bij het onderwijs. Zo ontstaat er een wisselwerking tussen school en praktijk. Dat zorgt ervoor dat je opgeleid wordt tot een competente zorgverlener en dat je na je opleiding helemaal klaar bent om zelfstandig in de praktijk te werken. Dat zorgt ervoor dat de student opgeleid wordt tot een competente zorgverlener en dat ze na de opleiding helemaal klaar zijn om zelfstandig in de praktijk te werken.

BPV-begeleiding
In de BPV begeleiding staat de student centraal. School en praktijk werken hierin samen. De student krijgt een studie-loopbaanbegeleider (SLB) toegewezen. Deze SLB’er is voor zover mogelijk voor de duur van de opleiding het aanspreekpunt op school. In de BPV is de praktijk verantwoordelijk voor de individuele begeleiding van de student.

 

Aanvraagformulier/procedure voorkeur stage

Bij de BPV-voorbereiding wordt de student er tijdig op gewezen om het aanvraagformulier via Forms in te vullen.

De plaatsing is echter afhankelijk van het aantal beschikbare BPV-plaatsen en de reisbaarheid. Stageplein Zorg kan de voorkeursplaatsing niet garanderen. De meeste stageplaatsen zijn binnen de VV&T branche zeker met alle veranderingen binnen de zorg op dit moment.
De toewijzing van de stageplaatsen gebeurt door Stageplein Zorg.
De student kan  niet zelf voor een stageplaats zorgen.
Let op!! Wanneer je buiten de regio woont, mag je eventueel zelf zoeken, MAAR altijd alleen met toestemming van Stageplein Zorg.

Volg ons op: