Stageplein Zorg organiseert voor Summa College en Fontys
de stages in de zorgsector

Tandartsassistent

Omschrijving

Met een diploma Tandartsassistent gaat de student aan de slag in een tandartspraktijk of tandheelkundig centrum. Deze helpt de tandarts bij zijn werk, onderhoudt contact met patiënten en verzorgt de administratie.

Als tandartsassistent heeft de student volop carrièremogelijkheden. Het eigen initiatief is hierbij doorslaggevend. In sommige tandartspraktijken kan de student zich verder ontwikkelen. Zo wordt het takenpakket vergroot.

Wil je graag de volledige informatie zien over de opleiding Tandartsassistent, klik hier.

Jaarplanning (stageperiode en vakantierooster)

Onderstaand ziet u het overzicht van de BPV-periodes van Summa Zorg AG opleiding tandartsassistent voor schooljaar 2022-2023.
U ziet hierop hoe het schooljaar eruit ziet. U ziet hierop per leerjaar: de stageperiode, stagedagen, terugkomdagen stage, vakantiedagen en toets weken.

Bij vragen m.b.t. dit overzicht kunt u een e-mail sturen naar de BPV-docenten of de BPV-planners. (Zie “Contactgegevens” voor de e-mail adressen).

Overzicht BPV-periodes 2022-2023 AG-TA lrjr 1 tm 3

Overzicht opleiding – inhoud opleiding

De bol opleiding duurt 3 jaar.

Het eerste leerjaar brengt de student voornamelijk op school door. Ze krijgen theorie- en praktijkonderwijs en oefenen in simulaties. De student loopt vanaf lesweek 31 negen weken stage met iedere week een terugkomdag.

In het tweede leerjaar loopt de student vanaf lesweek 21 tien weken stage met een terugkomdag per week.

In het derde leerjaar loopt de student vanaf lesweek 1 twintig weken stage met een terugkomdag per week.

Handleidingen en formulieren

Contactgegevens

Stageplein Zorg werkt met BPV-Plaza, het digitale communicatiesysteem tussen de stageverleners en het stagebureau. Daarnaast onderhouden de BPV docenten persoonlijk/telefonisch contact met de stageverleners.

De BPV-docenten van de opleiding tandartsassistent zijn:

Voor informatie omtrent de BPV-planning en studentengegevens is Franca Siebers het aanspreekpunt. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 040-2695680 of per e-mail fmm.siebers@summacollege.nl

Aanvraagformulier/procedure voorkeur stage

Stageplein Zorg, het stagebureau van Summa Zorg, regelt samen met de BPV-docenten de stageplaatsen. Indien de student buiten de regio woont, mag deze na overleg, zelf een stageplaats zoeken.

Volg ons op: