Stageplein Zorg organiseert voor Summa College en Fontys
de stages in de zorgsector
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Dienstverlening Helpende Zorg en Welzijn

Omschrijving

Binnen de opleiding Dienstverlening Helpende Zorg en Welzijn niveau 2 is de BPV (beroepspraktijkvorming = stage) een groot onderdeel van de opleiding. Veel praktijkorganisaties in en soms ook buiten de regio bieden interessante stage- en leermogelijkheden aan voor de studenten van deze opleiding. Het werkveld van zorg en welzijn is breed. Stagemogelijkheden voor deze opleiding zijn bijvoorbeeld; een verpleeghuis, dagbesteding op een zorgboerderij, bij een gastouder, enzovoort. Ook kunnen er soms projecten worden uitgevoerd in de praktijk. Zo ontstaan er veel interessante samenwerkingsverbanden tussen school en praktijk. Organisaties die zich willen aanbieden als leerbedrijf kunnen een erkenning aanvragen via SBB  (samenwerken beroep en bedrijf). Direct stageplaatsen aanbieden voor Summa studenten van deze opleiding kan via: StageDHZW@summacollege.nl De opleiding Dienstverlening Helpende Zorg en Welzijn wordt aangeboden in een BOL en BBL variant. Lees voor meer interessante informatie over deze opleidingen op de website van het Summa College: BOL-opleiding Dienstverlening Helpende Zorg en Welzijn  BBL-opleiding Dienstverlening Helpende Zorg en Welzijn  

Jaarplanning (stageperiode en vakantierooster)

Hoe het schooljaar 2022-2023 eruit ziet, en hoe de stages dit jaar zijn ingepland, kun je hier zien:

Overzicht BPV-periodes 2023-2024 Summa DHZW

Overzicht opleiding – inhoud opleiding

Bij de beroepsopleidende leerweg (BOL: leren en stage) wisselen het leren op school en het leren tijdens de beroepspraktijk (stage) elkaar af.
Tijdens leerjaar 1 start de stage na 10 weken. De student loopt 2 dagen per week stage en in het tweede jaar loopt de student het gehele jaar 2 dagen per week stage.  De overige 3 dagen van de week krijgt de student les op school.

Binnen de opleiding is er ruimte voor flexibele trajecten waardoor het kan zijn dat een student een andere route loopt waardoor ze bijvoorbeeld eerder of meer dagen stageloopt of de opleiding versneld doorloopt.

In het visiedocument studentgericht curriculum kunt u hierover meer informatie lezen.

Contactgegevens

Aanvraag en planning DHZW (BOL): Rianne Tjoa – Doedée, e-mailadres: stageDHZW@summacollege.nl

Aanvraag en planning DHZW (BBL): Esther Janssen, ep.janssen@summacollege.nl

In de BPV begeleiding staat de student centraal. School en praktijk werken hierin nauw samen. De student krijgt BPV-docent toegewezen. Deze BPV-docent is voor zover mogelijk voor de duur van de opleiding het aanspreekpunt op school. In de BPV is de praktijk verantwoordelijk voor de individuele begeleiding van de student. Tijdens het kennismakingsgesprek in de BPV kan de student vertellen wie zijn/haar BPV-docent is en hoe hij/zij te bereiken is.

Aanvraagformulier/procedure voorkeur stage

In de stageplanning wordt zo veel als mogelijk rekening gehouden met voorkeuren, reistijden en mogelijkheden van de student. Op deze manier proberen we de stagematching zo optimaal mogelijk te laten verlopen. De BPV-docent informeert de student over de stageplanning.

Volg ons op: