Stageplein Zorg organiseert voor Summa College en Fontys
de stages in de zorgsector
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Training werkveld

FMG wil samen met het werkveld de kwaliteit en kaders waarborgen ten aanzien van praktijkleren. Om zorgorganisaties te ondersteunen bij het deskundig maken van werkvelddeskundigen in het begeleiden van onze hbo-v studenten is het train de trainer programma ‘Begeleiden doen we samen’ ontwikkeld. De scholing bestaat uit meerdere modules die die in zijn geheel of afzonderlijk te volgen zijn.

Algemene informatie over de opleiding en het praktijkleren

 • Informatie over het beroepsprofiel Bachelor Nursing 2020; vertaling van de CanMeds rollen naar het praktijkleren;
 • Stagewerkplan (plan van aanpak), portfolio, begeleiden leerdoelen en competenties vertalen naar de werkplek.

Coaching en reflectie

 • Methoden begeleiding studenten binnen het praktijkleren;
 • Zelfreflectie en reflectie stimuleren;
 • Leven lang leren.

Kritisch denken

 • Onderzoekend vermogen;
 • EBP: wat is het en hoe te vertalen naar de praktijk/competenties?
 • Klinisch redeneren aan de hand van casuïstiek uit het werkveld.

Beoordelen praktijkleren

 • Het portfolio; krachtig bewijs
 • Het beoordelen van een self-assessment, gekoppeld aan de competenties;
 • Leven lang leren.

Formatief handelen

Passend bij de nieuwe visie op leren en toetsen van Fontys Mens en Gezondheid, zal in het begeleiden en beoordelen van het praktijkleren de formatieve functie van de toets meer centraal komen te staan. Bij formatief handelen staat niet zozeer het oordeel centraal, maar veel meer het (gesprek over) het proces, de uitkomsten daarvan en daarmee het leren van de student. De huidige nadruk op individuele en schriftelijke verantwoording van de competenties zal verschuiven naar het stimuleren van het leerproces via reflectie en feedback in dialoog.