Stageplein Zorg organiseert voor Summa College en Fontys
de stages in de zorgsector
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Verklaringen

Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Zorginstellingen voor langdurige zorg (inclusief langdurige GGZ) zijn wettelijk verplicht zijn om van nieuwe medewerkers die in dienst komen een Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen. Deze eis geldt voor iedereen die een arbeidsovereenkomst met de zorginstelling aan gaat. Deze wettelijke verplichting geldt niet voor stagiaires, vrijwilligers en uitzendkrachten.

Er zijn enkele zorginstellingen die desondanks toch een VOG van stagiaires eisen. De communicatie daarover verloopt via de zorginstelling. Voor aanvang van de stage dient de student de door de stage biedende organisatie aangevraagde VOG te overleggen aan de zorgorganisatie om te kunnen starten met de stage.  Voor zover ons bekend is, vergoeden zij meestal ook de kosten hiervoor. Een vergoeding vanuit FMG voor een VOG is helaas niet mogelijk. 

MRSA vrije verklaring
Zorginstellingen kunnen een MRSA-vrije verklaring van de student verlangen wanneer de student:

  • Gedurende 1 week of langer in een ziekenhuis buiten Nederland heeft gewerkt of stagegelopen.
  • In deze periode tenminste 24 uur opgenomen is geweest in een ziekenhuis.
 
Overleg met de contactpersoon van betreffende zorginstelling wijst uit hoe de student in het bezit van deze verklaring kan komen.

TB vrije verklaring
Een zorginstelling kan een TB-vrije verklaring verlangen. Deze verklaring wordt afgegeven door het consultatiebureau voor TBC bestrijding. Algemene ziekenhuizen willen over het algemeen een verklaring die niet ouder is dan een half jaar. Zonder TB-vrije verklaring kan de student geweigerd worden door de stageplaats.