Stageplein Zorg organiseert voor Summa College en Fontys
de stages in de zorgsector
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Belofte tot geheimhouding

Bij het uitreiken van het verpleegkundige diploma, welke de bevoegdheid geeft de titel van verpleegkundige te voeren, wordt ten overstaan van de examencommissie, de volgende belofte afgelegd:

“Ik beloof dat ik geheim zal houden, al hetgeen mij in de uitoefening van mijn beroep als verpleegkundige als geheim is toevertrouwd of wat hierbij als geheim te mijner kennis is gekomen en waarvan ik het vertrouwelijk karakter moet begrijpen.”

Hoewel deze belofte pas tijdens de diplomering wordt afgelegd en als zodanig wordt geformaliseerd, wordt van de student verwacht dat hij de inhoud en de betekenis van de belofte kent en deze tijdens het praktijkleren hanteert. 


Privacy
Hierbij wordt de uiterste zorgvuldigheid van de student verwacht ten aanzien van het omgaan met de privacy van de hulpvrager en zorgbehoevende.

Sinds mei 2018 is de nieuwe Europese privacywet van kracht; de Algemene Verordening Gegevens bescherming (AVG). Iedereen die in de gezondheidszorg werkt moet aan die regels voldoen. Dat geldt dus ook voor studenten tijdens het praktijkleren.


Giften
Voor het aannemen van giften tijdens de stage zie de beroepscode verpleegkundige en het beleid van de instelling.