Stageplein Zorg organiseert voor Summa College en Fontys
de stages in de zorgsector
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Hepatitis B vaccinatie

Hepatitis B ontstaat door besmetting met het hepatitis B virus. Dit is een ernstige vorm van leverontsteking. Deze leverontsteking kan chronisch worden waardoor levercirrose of leverkanker kan ontstaan. Een chronische leverontsteking maakt je blijvend besmettelijk. Hepatitis B kun je krijgen door bloedcontact en door seksueel contact. Het is te voorkomen door hygiënische maatregelen, het vermijden van risicovol gedrag, screening van bloeddonoren en door vaccinatie.

Voorlichting
Als verpleegkundige maak je deel uit van een risicogroep. Fontys Mens en Gezondheid geeft voorlichting over het voorkomen van een hepatitis B besmetting. Dat gebeurt door het volgen van een E-Learning-module. De e-learning wordt afgerond met een toets om je kennis over Hepatitis B te testen.

Vaccinatieprogramma
De meerderheid van de stageverlenende instellingen stellen als voorwaarde om studenten toegang te geven tot zorgsituaties op de voorwaarde dat de student gevaccineerd is tegen hepatitis B. Het doorlopen van het vaccinatieprogramma is niet ververplicht en is altijd een eigen keuze, echter het gevolg kan zijn dat er geen toegang tot de stageplaats verleend wordt. Het vaccinatieprogramma bestaat uit 3 vaccins en een bloedprik om vast te stellen of je goed beschermd bent. Studenten die gedeeltelijk gevaccineerd zijn zullen een aangepast vaccinatieprogramma doorlopen. Fontys Mens en Gezondheid (FMG) krijgt overheidssubsidie waaruit de kosten voor de vaccinaties betaald worden. FMG heeft voor de uitvoering een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Diagnostiek voor U in Eindhoven. Conform de afspraken stuurt Diagnostiek voor U de facturen buiten de student om naar Fontys Mens en Gezondheid.

Procedure Eindhoven
Diagnostiek voor U vaccineert elke dinsdag op de hoofdlocatie van Diagnostiek voor U, Boschdijk 1119 in Eindhoven. Je kunt dus elke week ‘instappen’. Je maakt hiervoor zelf een afspraak bij Diagnostiek voor U. Direct tijdens het eerste telefonische contact worden er 3 vaccinatiedata met je afgesproken. Onderstaand aanmeldformulier moet je uitprinten, invullen en meenemen. Helaas is het digitaliseringsproces nog niet zo ver dat het ook zonder uitprinten kan. Neem het formulier dus mee naar de vaccinatie-locatie, zonder formulier kun je niet gevaccineerd worden. 

Aanmeldformulier Eindhoven

Procedure Tilburg
Vaccinatie en bloedafname door Diagnostiek voor U vindt plaats op de school locatie Stappegoor Tilburg. De data en tijden hiervoor worden gecommuniceerd tijdens de eerste les VPR.

Aanmeldformulier Tilburg

Vragen?
Voor vragen zie de veel gestelde vragen op de website van Diagnostiek voor U. De contactpersonen van Fontys zijn Annette Pieters (Eindhoven) te bereiken via: annette.pieters@fontys.nl en Jacqueline van Hoof (Tilburg) te bereiken via j.vanhoofdelouwere@fontys.nl