Stageplein Zorg organiseert voor Summa College en Fontys
de stages in de zorgsector
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Discriminatie/Ongewenst gedrag

Wat kun je doen als je te maken krijgt met ongewenst gedrag?

Helaas kun je op je stage of op school te maken krijgen met ongewenst gedrag. Dit kan bijvoorbeeld komen vanuit patiënten/cliënten, hun naasten, medewerkers van stage of school en van andere studenten. Het kan ervoor zorgen dat jij je niet prettig of veilig meer voelt op stage en/of school. Daarom is het belangrijk dat je weet wat het is en met wie je het kunt bespreken als je dat wil. Samen kun je mogelijke vervolgstappen overwegen.

Wat is ongewenst gedrag?

  • (Seksuele) intimidatie: Je krijgt te maken met verbaal, non-verbaal en/of fysiek gedrag van iemand (dat seksueel aanvoelt) waar jij je niet prettig bij voelt. Bij (seksuele) intimidatie hoeft er geen sprake te zijn van fysiek contact.
  • Pesten en roddelen: Je krijgt structureel te maken met kleinerende opmerkingen, wordt genegeerd en/of er wordt negatief over je gesproken (mondeling of via chat) als je zelf niet aanwezig bent.
  • Discriminatie: Je wordt ongeoorloofd anders behandeld dan andere mensen. Je kunt gediscrimineerd worden op basis van bijvoorbeeld gender, godsdienst, handicap, politieke gezindheid, leeftijd, afkomst, huidskleur, etniciteit, burgerlijke staat en seksuele voorkeur.
  • Agressie en geweld: Je kunt te maken krijgen met fysieke agressie of geweld (schoppen, slaan, spugen, dingen vernielen). Je kunt ook te maken krijgen met verbale agressie: schreeuwen, schelden, het uiten van bedreigingen. Daarnaast is er ook psychische agressie: je wordt op ‘subtiele’ manieren gechanteerd, vernederd of uitgesloten.

Lees hier meer over op de website van de vertrouwenspersonen van Fontys

Wat kun je doen als je met ongewenst gedrag te maken krijgt?

Het is altijd goed om ongewenst gedrag met iemand te bespreken. Er zijn verschillende mensen met wie je dit binnen of buiten Fontys kunt bespreken. Zij kunnen luisteren naar jouw verhaal en zijn er om mogelijke vervolgopties met jou te bespreken. Je bepaalt in dit geval altijd zelf welke actie(s) er worden ingezet! Bekijk voor jezelf bij wie jij je het meest veilig voelt om je verhaal te doen:

Binnen Fontys Mens en Gezondheid:

  • Directe begeleiders: Je kunt de situatie bespreken met jouw praktijkbegeleider, docent praktijkleren (persoonlijk of tijdens intervisie), studiecoach of andere docent die vertrouwd voelt.
  • Studentconsulent: Met ongewenst gedrag kun je ook terecht bij één van de studentconsulenten van Fontys Mens en Gezondheid. Kijk hier om een afspraak te maken.


Binnen Fontys, onafhankelijk van Mens en Gezondheid:

  • Vertrouwenspersoon: Fontys heeft vertrouwenspersonen in dienst. Zij zijn in dienst bij Fontys maar werken onafhankelijk van een instituut. Deze mensen hebben ook een geheimhoudingsplicht. Je kunt jouw verhaal veilig doen bij een vertrouwenspersoon. Lees hier meer.


Buiten Fontys:

  • Anti-discriminatiebureau Radar: In het geval dat je te maken hebt (gehad) met discriminatie of het vermoeden hebt dat je hiermee te maken hebt, kun je ook contact opnemen met anti-discriminatiebureau Radar (https://radar.nl/). Hier kun je jouw situatie en mogelijke vervolgstappen bespreken.