Stageplein Zorg organiseert voor Summa College en Fontys
de stages in de zorgsector
Search
Close this search box.

Training & Evaluatie werkveld

FMG wil samen met het werkveld de kwaliteit en kaders waarborgen ten aanzien van praktijkleren. Om zorgorganisaties te ondersteunen bij het deskundig maken van werkvelddeskundigen in het begeleiden van onze hbo-v studenten is trainingsmateriaal ontwikkeld.

Formatief handelen

Passend bij de nieuwe visie op leren en toetsen van Fontys Mens en Gezondheid, staat in het begeleiden en beoordelen van het praktijkleren de formatieve functie van de toets meer centraal. Bij formatief handelen staat niet zozeer het oordeel centraal, maar veel meer het (gesprek over) het proces, de uitkomsten daarvan en daarmee het leren van de student. De huidige nadruk op individuele en schriftelijke verantwoording van de competenties zal verschuiven naar het stimuleren van het leerproces via reflectie en feedback in dialoog.

Als feedbackgever vanuit het werkveld, speel je een cruciale rol in de ontwikkeling van de student om die een succesvolle beroepsbeoefenaar te laten worden. Deze handreiking geeft tips waarmee jij de goede feedbackvragen kunt stellen, zodat de student straks de startbekwame professional wordt, die zich een leven lang blijft ontwikkelen.

 

Coaching en reflectie

  • Methoden begeleiding studenten binnen het praktijkleren.
  • Zelfreflectie en reflectie stimuleren.
  • Leven lang leren.

Kritisch denken en redeneren

  • Onderzoekend vermogen.
  • EBP: wat is het en hoe te vertalen naar de praktijk/competenties?
  • Klinisch redeneren aan de hand van casuïstiek uit het werkveld.

Evaluatie praktijkleren

Een andere manier om de kwaliteit van het praktijkleren te borgen is het structureel evalueren met het werkveld.  We willen graag weten hoe begeleiders uit de praktijk de begeleiding van onze studenten en de samenwerking met de opleiding ervaren.  Hiervoor zouden we graag 5 à 10 minuten van uw tijd willen vragen om een vragenlijst in te vullen. Indien u meerdere studenten heeft begeleid deze periode, mag u de vragenlijst voor één van deze studenten invullen. 

De gegevens uit de vragenlijst worden anoniem verwerkt. Jaarlijks zal een samenvatting van de resultaten gedeeld worden via een nieuwsbericht op deze website.