Stageplein Zorg organiseert voor Summa College en Fontys
de stages in de zorgsector
Search
Close this search box.

Training werkveld sept. 2023

FMG wil samen met het werkveld de kwaliteit en kaders waarborgen ten aanzien van praktijkleren. Om zorgorganisaties te ondersteunen bij het deskundig maken van werkvelddeskundigen in het begeleiden van onze hbo-v studenten is trainingsmateriaal ontwikkeld.

Formatief handelen

Passend bij de nieuwe visie op leren en toetsen van Fontys Mens en Gezondheid, zal in het begeleiden en beoordelen van het praktijkleren de formatieve functie van de toets meer centraal komen te staan. Bij formatief handelen staat niet zozeer het oordeel centraal, maar veel meer het (gesprek over) het proces, de uitkomsten daarvan en daarmee het leren van de student. De huidige nadruk op individuele en schriftelijke verantwoording van de competenties zal verschuiven naar het stimuleren van het leerproces via reflectie en feedback in dialoog.

Handreiking effectieve feedback geven

Coaching en reflectie

  • Methoden begeleiding studenten binnen het praktijkleren.
  • Zelfreflectie en reflectie stimuleren.
  • Leven lang leren.

Kritisch denken en redeneren

  • Onderzoekend vermogen.
  • EBP: wat is het en hoe te vertalen naar de praktijk/competenties?
  • Klinisch redeneren aan de hand van casuïstiek uit het werkveld.