Stageplein Zorg organiseert voor Summa College en Fontys
de stages in de zorgsector

reception in the hotel