Stageplein Zorg organiseert voor Summa College en Fontys
de stages in de zorgsector
Search
Close this search box.

Praktijkonderzoek

In het laatste jaar van de opleiding tot verpleegkundige zijn studenten 36 weken voor het praktijkleren op de werkplek, waarbij gemiddeld 24 uur per week (totaal 888 uur) aan praktijkleren (PL4) wordt besteed. Daarnaast voert de student in de overige werkdagen individueel of in een duo een afstudeerproject uit.
Bij het afstudeerproject werkt de student aan een adviesonderwerp vanuit de zorgorganisatie ten behoeve van (de start van) een implementatie van een innovatief product of een verbetering die bijdraagt aan het verpleegkundig handelen.

In onderstaande video over het afstuderen wordt in het kort de belangrijkste informatie gegeven voor studenten en het werkveld. Aan bod komen onderwerpen zoals de organisatie en de doelstelling van het afstudeerproject, hoe de opdracht tot stand komt en de verschillende betrokkenen.
Video afstudeerproject
Onderstaande PowerPoint kan gebruikt worden bij voorlichting in de praktijk over het afstudeerproject.
PowerPoint afstudeerproject

 

Vragen kunnen gericht worden aan fhmg-vpkafstudeerfase@fontys.nl  

Voeg je koptekst hier toe