Stageplein Zorg organiseert voor Summa College en Fontys
de stages in de zorgsector
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Stage-discriminatie en ongewenst gedrag

De laatste tijd is er in de media steeds meer aandacht voor stage-ongelijkheid, -discriminatie en ongewenst gedrag. Vaak heeft dat te maken met het krijgen van een stageplaats maar dankzij de centrale planning van Fontys en het Summa waarbij studenten een plaats krijgen toegewezen lijkt daar nauwelijks sprake van te zijn. Dat wil niet zeggen dat er op andere momenten rondom stage geen sprake is van discriminatie of ongewenst gedrag. In juli 2022 hebben de hogescholen een manifest ondertekend tegen stagediscriminatie. Sindsdien staat inclusiviteit en gelijke kansen bij Fontys hoog op de agenda. Bij Fontys Mens en Gezondheid hebben we ondertussen ook een ambassadeur “Inclusive Society”. Omdat niet altijd duidelijk is wat je kunt doen als je met discriminatie of ongewenst gedrag te maken krijgt hebben we dit voor jullie op papier gezet. Dit is terug te vinden op stagepleinzorg bij Fontys onder het pulldown-menu “Praktische zaken”. Hopelijk geeft dat voldoende houvast om verdere stappen te ondernemen als je hiermee te maken krijgt want we weten dat de emotionele impact hiervan groot is.