Stageplein Zorg organiseert voor Summa College en Fontys
de stages in de zorgsector
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Veranderingen binnen Praktijkleren

Op dit moment wordt een verbeterslag gemaakt in de begeleiding en beoordeling van het praktijkleren van de opleiding verpleegkunde. Het doel is om de werkbelasting voor de student, docent en het werkveld te verlagen en het leerrendement voor de student te verhogen. In de verbeteringen wordt aangesloten bij de vernieuwde visie op leren en toetsen (FHMG, 2022) en de ontwikkelingen op het gebied van flexibilisering. Via deze weg willen we jullie informeren over de aankomende veranderingen.

Lees hier verder….