Stageplein Zorg organiseert voor Summa College en Fontys
de stages in de zorgsector
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Stageplanning Fontys verpleegkunde definitief

Op 16 december is de stageplanning definitief gecommuniceerd met studenten en het werkveld.
Het was op 8 december nog twijfelachtig of dat zou lukken omdat we te weinig plaatsen hadden.
Gelukkig kwamen er op het laatste moment nog enkele plekken bij voor onze eerste jaars studenten en hebben we besloten om drie groepen door te schuiven naar periode 4.
Dit laatste omdat we hopen dan meer stageplaatsen te krijgen voor onze eerstejaars studenten.
We zijn blij dat dit is gelukt onder de huidige omstandigheden. Voor het werkveld en de studenten is het super fijn dat er nu duidelijkheid is.
Natuurlijk blijven we op onze hoede gezien de overheidsmaatregelen om indien nodig op individueel niveau bij te sturen.

Bedankt aan iedereen die hier zijn/haar steentje aan heeft bijgedragen.

Commissie praktijkleren en stagebureau FHMG.