Stageplein Zorg organiseert voor Summa College en Fontys
de stages in de zorgsector
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Brief aan werkveld over tekort stageplaatsen

Afgelopen donderdag 2 december is deze brief naar al onze werkveldpartners gestuurd, met het verzoek om mee na te denken hoe we het tekort aan stageplaatsen voor de periode vanaf februari 2022 met elkaar op kunnen lossen. Tegen ‘Bron’ vertelt stagecoördinator Bertie de Cauwer ook over de impact van corona op de stageplanning.