Stageplein Zorg organiseert voor Summa College en Fontys
de stages in de zorgsector
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Fontys overleg met Werkveld Advies Raad

Fontys-overleg met de Werkveld Advies Raad (de WAR)

Op 19 oktober heeft een overleg plaatsgevonden met afgevaardigden van het werkveld (de werkveldadviesraad) en een afvaardiging van het management en commissies van de afdeling verpleegkunde van FHMG. Hierin zijn een aantal onderwerpen aan bod gekomen die met het praktijkleren te maken hebben. Wij willen daar graag kort iets over vertellen.


Bij de GGZE is een documentaire opgenomen (100 dagen in je hoofd) en is zeer interessant om te bekijken als je meer inzicht wil krijgen in de GGZ.


Er is uitleg gegeven over de duale opleiding vanaf leerjaar 1. Dit zijn studenten die een contract krijgen bij een zorginstelling en naast het werken (stage lopen) gedurende 3,5 jaar de duale opleiding volgen. Deze variant loopt nog niet zo lang en kent nog wat opstartproblemen. Denk daarbij aan de financiering en de inzetbaarheid van de studenten. Hierover zijn enkele ideeën uitgewisseld.


Vanuit een instelling kwam de vraag om studenten vierde jaars voortaan te laten solliciteren voor een stageplek. Reden zou een mismatch zijn tussen student en stageplek. Uit het overleg kwam duidelijk naar voren dat de meeste zorginstellingen hier geen voorstander van zijn. De instellingen die vertegenwoordigd zijn in de WAR herkennen de mismatch ook niet. Solliciteren geeft heel veel extra werk, in het landelijk overleg van de hogescholen wordt dit ook afgeraden om te doen.


Er bestaat een subsidieregeling voor deeltijdstudenten, dit hebben we met onze werkveldpartners gedeeld maar was daar al bekend.


De NVZ heeft met de ziekenhuizen afgesproken dat ze 10% meer stageplaatsen gaan creëren. Hoe krijgen ze dat voor elkaar? Het ETZ geeft aan hele goede ervaringen te hebben met de zogenaamde ZIC’s en zijn nu ook bezig met zogenaamde TOF’s (Teacher On the Floor). Hiermee kunnen ze van 12 stagiaires opschalen naar 16 tot 20 stagiaires per afdeling. Ondertussen kijkt FHMG of ze de werkdruk rondom stage die wordt ervaren door studenten, werkbegeleiders en docenten terug kunnen dringen. Hiervoor wordt gekeken naar E-learning modules tijdens stage en een andere manier van portfoliotoetsing.


Het volgende overleg van de WAR staat gepland op 5 april 2022.