Stageplein Zorg organiseert voor Summa College en Fontys
de stages in de zorgsector
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Stageplanning rond met dank aan het werkveld!

De medewerkers van het stagebureau, waaronder Bertie de Cauwer van Fontys (zie foto) zijn de afgelopen weken heel druk bezig geweest om alle studenten die het nieuwe schooljaar starten met stage te kunnen plaatsen in de praktijk. Dat was een enorme uitdaging, omdat we door het uitstellen van het bindend negatief studieadvies met veel meer studenten te maken hadden.


Maar we zijn blij om te kunnen melden dat dit zo goed als gelukt is! En daar willen we grote dank voor uitspreken richting onze werkveldpartners. Ondanks de situatie waarin zorgorganisaties zich op dit moment bevinden hebben ze veel inspanningen geleverd om voldoende stageplaatsen te kunnen bieden. We hebben echt een gezamenlijke verantwoordelijkheid gevoeld om onze studenten in de praktijk het verpleegkundig vak te kunnen laten leren. Dus vandaar ook via dit medium een hele grote blijk van waardering.