Stageplein Zorg organiseert voor Summa College en Fontys
de stages in de zorgsector
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Technische stroom sept. 2023

VANAF september

Technische stroom sept. 2023

De studenten van de opleiding hbov technische stroom combineren tijdens hun opleiding de bachelor opleiding verpleegkunde met de opleiding tot…

Afstuderen sept. 2023

In het laatste jaar van de opleiding tot verpleegkundige zijn studenten 36 weken voor het praktijkleren op de werkplek, waarbij…

Training werkveld sept. 2023

FMG wil samen met het werkveld de kwaliteit en kaders waarborgen ten aanzien van praktijkleren. Om zorgorganisaties te ondersteunen bij…

Buitenlandstage sept. 2023

Stage lopen in het buitenland vindt in principe alleen plaats tijdens PL3 en voor PL4 is het bespreekbaar. De voltijdse…

Onderwijs sept. 2023

Tijdens elke praktijkleerperiode vindt er, naast de leerkring bijeenkomsten, onderwijs plaats om de verbinding tussen praktijk en theorie te verstevigen.…

Portfolio

Voor het praktijkleren vormt het digitale portfolio in OneDrive het begeleidings- en beoordelingsinstrument waarmee de student het leerproces en competenties…

Studentjourney

Binnen het praktijkleren werkt de student aan het professioneel handelen gebaseerd op de betreffende competentiekaart van de praktijkleerperiode. Tijdens de…

Algemeen sept. 2023

Bij de beschrijving van de verpleegkundige(VPK), operatieassistent(OA) en anesthesiemedewerker(AM) maken we gebruik van de ordening in zeven competentiegebieden (rollen), gebaseerd…