Stageplein Zorg organiseert voor Summa College en Fontys
de stages in de zorgsector
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Informatieavond Praktijkbegeleiders opleiding Doktersassistent

Op donderdag 30 november 2023 vindt weer de informatieavond t.b.v. praktijkbegeleiders Doktersassistenten plaats. Deze vindt ONLINE plaats via MS Teams.
Voor zover van toepassing verzoek ik u deze informatie ook te verstrekken aan uw praktijkopleider(s) of andere geïnteresseerden, die stagiaires opleiding doktersassistent van het Summacollege begeleiden of  gaan begeleiden.

Het programma ziet er als volgt uit:
18.30 – 18.45: opening + mededelingen
18.45 – 19.45: bespreking nieuwe examens in de BPV leerjaar 3
19.45 – 20.30:  feedback/overleg/input

De informatieavond wordt verzorgd door de BPV-docenten Isabel Oehlers en Maaike van Nunen.

Aanmelden kan via onderstaande formulier:

Graag ontvangen we uw aanmelding vóór donderdag 23 november 2023.

ONLINE Informatieavond Praktijkbegeleiders opleiding Doktersassistent op donderdag 30 november 2023

Naam
Wij zouden het fijn vinden als wij uw inschrijving vóór donderdag 23 november 2023 mogen ontvangen!