Stageplein Zorg organiseert voor Summa College en Fontys
de stages in de zorgsector

Informatieavond Praktijkbegeleiders opleiding Doktersassistent

Op donderdag 8 december 2022 organiseert het Summa College weer een informatieavond voor de praktijkbegeleiders van onze studenten van de opleiding Doktersassistent. Op deze avond zal een informatieve bijeenkomst worden verzorgd door Odile Vringer, Maaike van Nunen en Isabel Oehlers, docenten van de opleiding doktersassistent.

Deze avond zal in het teken staan van de examens die afgenomen gaan worden in de BPV. Er is gelegenheid om feedback te geven over de examinering die reeds is afgenomen in de BPV en ruimte om te overleggen over uiteenlopende zaken en input te geven.

Voor wie? Voor praktijkbegeleiders die mee willen denken en geïnformeerd willen worden.

Datum: donderdag 8 december 2022

Tijdstip:

18.30 – 18.45: opening + mededelingen
18.45 – 19.45: bespreking nieuwe examens in de BPV leerjaar 2
19.45 – 20.30: feedback/overleg/input

Plaats: online via MS Teams

Ja, ik neem deel aan de informatieavond op donderdag 8 december 2022.