Groepsindeling

Voorbereiding op stage

In het rooster kun je zien wanneer je welke VOS of ALS activiteiten zult hebben. Dit kun je vinden bij het rooster van je DCP-er.

Al het materiaal, nodig ter voorbereiding op voor gebruik tijdens de stage, staat op www.stagepleinzorg.nl ; de Handleiding Werplekleren en de handleiding ALS zullen nog op een paar punten worden aangepast: de nieuwe versies verschijnen medio augustus.

Action Learning Sets (ALS) – Reflectiebijeenkomsten tijdens de stage

Tijdens het werkplekleren 1, 2 en 3 vinden vier Action learning(ALS ) workshops plaats. Tijdens jouw stage ben je verplicht hier aan deel te nemen. De uren van deze vier bijeenkomsten vallen onder je stage-uren. Bespreek de tijdstippen van deze workshops met jouw werkbegeleider, direct in de eerste week van jouw stage of tijdens het kennismakingsgesprek met de afdeling. In de regel vinden deze bijeenkomsten plaats op school, soms in de instelling zelf. Loop je stage op een ZIC, dan worden ALS-workshops op locatie gegeven.