Verzorgende IG, Maatschappelijke zorg, Vitaliteitsbegeleider in zorg en welzijn, Beautyprofessional in de zorg en de combi-opleiding Verzorgende IG/Maatschappelijke zorg - BOL niveau 3

Verzorgende - BOL niveau 3:
Als verzorgende help je mensen die voor korte of lange tijd niet meer voor zichzelf kunnen zorgen. Werk je bij mensen thuis, dan houd je je bezig met de thuiszorg of de kraamzorg. Ga je bij een instelling aan de slag, dan kun je denken aan een verpleeghuis, een verzorgingshuis, een instelling voor verstandelijk beperkten. Je biedt hulp bij de verzorging van mensen, je begeleidt mensen, je stemt de zorg af met andere hulpverleners en je voert huishoudelijke werkzaamheden uit. Bovendien ben je betrokken bij het plannen en coördineren van zorg op maat.
Je moet geduldig zijn, houden van aanpakken, inlevingsvermogen hebben en graag zelfstandig en in contact met anderen willen werken.

Maatschappelijke zorg - BOL niveau 3:
In de opleiding tot medewerker maatschappelijke zorg kun je voor twee richtingen kiezen. Als begeleider gehandicaptenzorg begeleid en verzorg je mensen met een meervoudige verstandelijke of lichamelijke beperking op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en opvoeding, verzorging, wonen, vrije tijd, school of werk. Als begeleider specifieke doelgroepen werk je met mensen met een meervoudige problematiek, vaak met ouderen. Je ondersteund bij het wonen en huishouden of voorziet in een zinvolle en leuke invulling van tijd.

Vitaliteitsbegeleider in zorg en welzijn - BOL niveau 3
Mensen ondersteunen in hun dagelijks leven, daar krijg jij energie van. Als sportieve aanpakker houd je ervan anderen in beweging te brengen. Daarom is de opleiding Vitaliteitsbegeleider in zorg en welzijn jou op het lijf geschreven. Je leert in deze opleiding om beweegactiviteiten toe te passen, een zorg- en bewegingsplan op te stellen en ondersteuning en zorg te verlenen binnen instellingen voor zorg en welzijn. Je werkt hierin samen met collega’s in een team. Jouw collega’s zijn veelal opgeleid als verzorgende IG, begeleider gehandicaptenzorg of begeleider specifieke doelgroepen. Ook jij wordt opgeleid als zorgverlener/begeleider, maar jij hebt iets extra’s, door wat je allemaal weet en kan op het gebied van gezondheid en bewegen (vitaliteit).

Beautyprofessional in de zorg – BOL niveau 3
Gezondheid is méér dan alleen binnenkant. Mensen die zorg nodig hebben, willen er ook verzorgd uitzien en verwend worden. Jij geeft ze een goed gevoel! Je werkt met name met ouderen met één of meerdere fysieke beperkingen, vormen van dementie of psychosociale problematiek. Als onderdeel van het zorgteam werk je mee op de werkvloer in de zorg en/of geef je een behandeling. Je combineert zorgtaken met pedicure- en huidbehandelingen terwijl je je cliënt echt in de watten legt.

Combi-opleiding verzorgende IG & maatschappelijke zorg - BOL niveau 3:
Mensen helpen en verzorgen, daar word je blij van. 
Zorginstellingen hebben vaak behoefte aan medewerkers die zowel voor zorg als welzijn zijn opgeleid. Deze combi-opleiding speelt daarop in. Voorop staat dat jij graag voor anderen klaar staat. In de opleiding verzorgende IG (individuele gezondheidszorg) leer je mensen helpen die zelf niet meer alles kunnen. Je helpt bijvoorbeeld bij het eten, wassen en aankleden. Ook geef je medicijnen. Je stelt een zorgplan op en voert dat uit. Je biedt zowel lichamelijke als emotionele steun. Je luistert goed, leeft je in en speelt in op de wensen van je cliënten.

Jaaroverzicht
Hoe het schooljaar 2019-2020 eruit ziet en hoe de stages in dit jaar zijn ingepland, kun je hier zien:

Het onderwijs
De werkzaamheden in de zorg veranderen en daarmee veranderen ook de eisen die aan werknemers in de zorg gesteld worden. Er komt steeds meer nadruk te liggen op de verschillende vaardigheden die werknemers in de zorg nodig hebben. Summa Zorg past haar opleidingen steeds aan, zodat je beter toegerust bent voor de beroepspraktijk.

Samenwerking met praktijk
Summa Zorg heeft een nauwe samenwerking met het werkveld. De leerbedrijven, zorgorganisaties waar je praktijkervaring opdoet, zijn nauw betrokken bij het onderwijs. Zo ontstaat er een wisselwerking tussen school en praktijk. Dat zorgt ervoor dat je opgeleid wordt tot een competente zorgverlener en dat je na je opleiding helemaal klaar bent om zelfstandig in de praktijk te werken.

BPV-begeleiding
In de BPV begeleiding staat de student centraal. School en praktijk werken hierin samen. De student krijgt een studie-loopbaanbegeleider (SLB) toegewezen. Deze SLB'er is voor zover mogelijk voor de duur van de opleiding het aanspreekpunt op school. In de BPV is de praktijk verantwoordelijk voor de individuele begeleiding van de student.

Aanvraagformulier BPV
Bij de BPV-voorbereiding word je er tijdig op gewezen om je aanvraagformulier in te vullen en in te leveren bij Stageplein Zorg.
Op dit formulier kun je o.a. aangeven waar je voorkeur naar uitgaat, voor welke periode, en wat je motieven zijn bij deze voorkeur.
De toewijzing van de stageplaatsen gebeurt door Stageplein Zorg.
Je kunt niet zelf voor een stageplaats zorgen.
Download hier je formulier: