Verzekeringen

De regeling

Summa Zorg: stage, …..en wie verzekert er nu wat ?
De praktijkbiedende organisatie (leerbedrijf) zorgt voor de verzekering(en)!
De Wetgever heeft bepaald dat de praktijkbiedende organisatie verantwoordelijk is voor het doen of laten van zijn ondergeschikten, dat zijn zowel werknemers als stagiaires.
Voor Summa Zorg betekent dat dus dat een werkgever zowel voor de BOL-student als voor de BBL-student verantwoordelijk is.
Voorgaande houdt in dat de praktijkbiedende organisatie bij een schade, veroorzaakt door een BOL-student, precies zo dient te handelen als wanneer de schade zou zijn veroorzaakt door een werknemer (BBL-student)!
Dus,….de praktijkbiedende organisatie dient de schade te melden bij bijv. de eigen WA Bedrijfsverzekeraar, of zal de schade zelf moeten dragen.

De student is aanvullend verzekerd, óók voor opzichtschade!
Maar in het hele verhaal zit een stukje onredelijkheid, want de kans op een schade veroorzaakt door een Bpv-student is doorgaans groter, dan de kans op een schade, veroorzaakt door een eigen medewerker van het bedrijf. Daarom heeft het Summa Zorg voor haar studenten ook nog een eigen aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor o.a. schade tijdens een Bpv.
Deze verzekering kent twee rubrieken:
1) Is de schade veroorzaakt door de student op de Bpv-plek, dan geldt daarvoor het verzekerde bedrag van € 2.000.000,== per gebeurtenis.
2) Is de schade door de student toegebracht aan zaken waar de student mee werkt. (bijv. gereedschappen of werktuigen), dan is daarvoor is het max. verzekerde bedrag € 12.500,==
(Die laatste schade wordt ook wel opzichtschade genoemd)

Deze aansprakelijkheidsverzekering biedt dus dekking bij schade aan personen of aan eigendommen van het bedrijf, of aan/van klanten van het bedrijf, en veroorzaakt door de student en zolang deze zijn Bpv-werkzaamheden verricht. (officieel heet het “zolang deze onder toezicht staat van het Bpv-bedrijf “) Deze verzekering is dus aanvullend op de eigen verzekering(en) van het praktijkbiedende organisatie. Als de praktijkbiedende organisatie zelf voor een verzekering heeft gezorgd, gaat die verzekering dus voor, maar een eigen risico in die eigen polis komt dus voor rekening van deze aanvullende aansprakelijkeheidsverzekering.

Normaal gesproken is schade aan motorvoertuigen niet verzekerd, maar voor students Motorvoertuigtechniek, die Bpv ontvangen in een garagebedrijf geldt die uitsluiting dus niet. Schade aan motorvoertuigen in het kader van de Bpv werkzaamheden ( dus sleutelen aan auto’s en naar binnen en naar buiten rijden, maar ………mits in bezit van een geldig rijbewijs) zijn dan dus gewoon meeverzekerd onder het hoofdstuk “opzichtschade”. Maar ook hier geldt dat de eigen verzekering van de praktijkbiedende organisatie (als die er is) vóórgaat!

Bij letselschade aan de student , geldt precies hetzelfde. De praktijkbiedende organisatie is verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving (Arbo Wet), en wanneer de student nu een letsel schade oploopt tijdens zijn Bpv in het bedrijf zal e.e.a. voor rekening komen van de praktijkbiedende organisatie. Tenzij de praktijkbiedende organisatie kan aantonen dat haar geen enkel verwijt treft!
Daarnaast zijn de studenten van Summa Zorg ook nog verzekerd op een eigen Ongevallen polis. Deze Ongevallenpolis is niet aanvullend, maar keert altijd uit, ook wanneer er nog andere ongevallenverzekeringen zouden bestaan, en kent de volgende rubrieken en verzekerde bedragen:
€ 50.000,== bij blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval
€ 5.000,== bij overlijden als gevolg van een ongeval
€ 2.500,== voor tandheelkundige hulp als gevolg van een ongeval, en € 2.500,== voor geneeskundige hulp als gevolg van een ongeval. en € 2.500,- voor tandheelkundige hulp, doch deze laatste twee rubrieken alleen als er geen vergoeding is vanuit een andere verzekering (bijvoorbeeld een zorgverzekering).

Tot slot: deze uitleg is met de grootst mogelijke nauwkeurigheid samengesteld, doch hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de tekst van de polis, de polisvoorwaarden, en de evt. clausules op de polis bepalen de verzekeringsdekking.