Praktijkleren Verpleegkunde

Algemene informatie
Algemene informatie PL

Uitleg over CanMEDS-rollen, pleidooien en bewijslast
Handleiding PL
Instructie portfolio, zie pagina van het studiemateriaal onder leerarrangement overstijgend


Onderwijs tijdens PL
Rode draad PL onderwijs
Intervisie
PL1: Praktijkopdrachten - specifiek voor werkbegeleiders