Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Binnenkort kun je bij meerdere zorginstellingen voor aanvang van je stage een verzoek verwachten voor een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

In een enkel geval (waaronder Lunet Zorg, GGzE, Severinus, SWZ en ORO) ontvang je van de instelling een digitaal formulier waarop de organisatie de nodige gegevens heeft ingevuld. Op dit formulier dient de aanvrager (student) vervolgens zijn/haar gegevens in te vullen. Hierna krijg je per mail een code zodat je een VOG kan aanvragen.

Voor een stage op een basisschool of bij de kinderopvang of wijkleerbedrijf Lokaal+ geldt de volgende procedure:

  1. De aanvraag wordt gedaan namens Summa Zorg, als belanghebbende, ten behoeve van BOL studenten in de Kinderopvang en op de basisschool, die belast (kunnen) zijn met zorg en welzijn van mensen en dieren en/of met de zorg voor minderjarigen en/of de zorg voor personen die in een (tijdelijke) afhankelijkheidssituatie verkeren.
  2. Aanvrager is namens Summa Zorg: Mw. H. Meijs, directeur.
  3. Alle studenten kunnen het aanvraagformulier vóór aanvang van de BPV periode ophalen bij Stageplein Zorg (SPZ), elke werkdag van 8.30 tot 12.30 uur.
  4. De studenten zorgen er zelf voor dat zij, bij aanvang van hun stage, in het bezit zijn van een VOG. (In de praktijk krijgt u uw VOG meestal binnen anderhalve week.)
  5. De student levert persoonlijk de originele VOG in bij de SLB-er. Summa Zorg bewaart de originele VOG bij SPZ, hier kunnen de studenten ook een (gewaarmerkte) kopie ophalen voor aanvang van de nieuwe stage.
  6. De stage-biedende instelling krijgt van de student de (gewaarmerkte) kopie van de originele VOG.
  7. Bij het overleggen van de originele VOG, alsmede het (recente) betalingsbewijs, en een declaratieformulier vergoedt de opleiding eenmalig de gemaakte kosten gedurende de opleiding.
  8. In alle andere gevallen komen de kosten voor rekening van de student.
  9. Deze regeling geldt niet voor BBL-studenten.
  10. Voor de VOG t.b.v. kinderopvang gelden sinds kort nieuwe regels. De student moet zich inschrijven in het persoonsregister kinderopvang, hiervoor mag de VOG niet ouder zijn dan 2 maanden.