Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Binnenkort kun je bij meerdere stage-instellingen voor aanvang van je stage een verzoek verwachten voor een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

In een enkel geval (waaronder Lunet Zorg, GGzE, Severinus, SWZ en ORO) ontvang je van de instelling een digitaal formulier waarop de organisatie de nodige gegevens heeft ingevuld. Op dit formulier dient de aanvrager (student) vervolgens zijn/haar gegevens in te vullen. Hierna krijg je per mail een code zodat je een VOG kan aanvragen.

Voor een stage op een basisschool of bij de kinderopvang of wijkleerbedrijf  Summa in de Buurt voor de studenten van de opleiding Dienstverlening Helpende Zorg en Welzijn geldt de volgende procedure:

  1. De aanvraag wordt gedaan namens Summa College, als belanghebbende, ten behoeve van BOL studenten in de Kinderopvang en op de basisschool, die belast (kunnen) zijn met zorg en welzijn van mensen en dieren en/of met de zorg voor minderjarigen en/of de zorg voor personen die in een (tijdelijke) afhankelijkheidssituatie verkeren.
  2. Aanvrager is namens Summa Maatschappij en Gezondheid : Mw. T. van Riel.
  3. Het aanvraagformulier wordt vóór aanvang van de BPV-periode uitgedeeld door de docent.
  4. De studenten zorgen er zelf voor dat zij, bij aanvang van hun stage, in het bezit zijn van een VOG. (In de praktijk krijgt u uw VOG meestal binnen anderhalve week.)
  5. De stage-biedende instelling krijgt van de student een (gewaarmerkte) kopie van de originele VOG.
  6. Voor de VOG t.b.v. kinderopvang gelden sinds kort nieuwe regels. De student moet zich inschrijven in het persoonsregister kinderopvang, hiervoor mag de VOG niet ouder zijn dan 2 maanden.