Vakantie

Stage lopen tijdens de schoolvakanties en op feestdagen

Kan ik als BOL-student tijdens de schoolvakanties worden ingezet om stage te lopen?
Je hebt recht op het aantal school-vakantiedagen zoals dat is afsproken (zie vakantierooster: http://www.summacollege.nl Type in het venster "vakantieplanning" in, vervolgens klik je op deze link.
Hou er rekening mee dat wanneer je schoolvakantie hebt, dit niet automatisch op deze data hoeft te zijn. Je moet tijdig je (geplande) vakantie aanvragen of bespreken met je werkbegeleidster en de planner van de instelling waar je stage loopt.
In de meeste gevallen ben je vrij, maar je stage mag jou vragen of je wilt werken tijdens de schoolvakanties. Dat gaat altijd in overleg met jou.
Soms wordt met studenten afgesproken dat ze tijdens de vakantie hun ziekte- en of afwezigheidsdagen inhalen. Dat kan als dat nodig is voor jouw leerproces. Ook dit gebeurt in overleg met de student, studieloopbaanbegeleider en de werkbegeleider.
Als je bent ingeroosterd op je stage op een dag die als vakantiedag genoemd is in het vakantierooster, mag je deze op een andere dag compenseren.
Op leerafdelingen kunnen andere afspraken gemaakt zijn.
Tijdens de zomervakantie worden stagiairs niet ingezet. Als je toch wilt werken bij je leerbedrijf tijdens de zomervakantie, ben je vakantiewerker.