Stagerouting

De stagerouting is een schematisch overzicht van hoe het werkplekleren praktijkleren geïntegreerd in het onderwijs. Klik hier voor een overzicht van de stagerouting.