Praktijkleren (PL)


Onderwijs tijdens PL
Rode draad PL onderwijs
Intervisie
PL1: Praktijkopdrachten - specifiek voor werkbegeleiders


PL in het buitenland
Info PL in het buitenland
Video informatie buitenlandstage
Voorbereidend verslag
Stageplaatsen
Stageovereenkomst

PEP - PostExpositieProfylaxe

Schriftelijke verantwoording
PEP-schema
Protocol 1: Verstrekking van PEP-pakketten
Protocol 2: Verkrijgen van een PEP-pakket
Protocol 3: Handelingen na een mogelijke HIV-besmetting

Declareren pep-pakket 
Word je pep-pakket (gedeeltelijk) niet vergoed door je verzekering dan kun je deze declareren. Ga naar de startpagina van de Fontys Portal. Rechts onderaan vind je het declaratieformulier ‘Overige kosten’. Download dit formulier, vul deze volledig in en mail deze samen met de originele nota van de apotheek naar: 
fhmg-financien@fontys.nl

In English
CanMEDS-roles Work Placement
Format for each type of evidence
Work placement evaluation form
Intership agreement