Stageplein Zorg organiseert voor Summa College en Fontys
de stages in de zorgsector
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Combi-opleiding Verzorgende IG/Maatschappelijke zorg

Omschrijving

Deze combinatie opleiding Verzorgende ig en maatschappelijke zorg wordt niet meer aan nieuwe studenten aangeboden. Alle informatie op deze site is uitsluitend bedoeld voor de studenten die deze  opleiding momenteel nog volgen.

Binnen de combinatie opleiding Verzorgende IG/Maatschappelijke zorg niveau 3 is de beroepspraktijkvorming (stage) een groot onderdeel van de opleiding. Veel praktijkorganisaties in en soms ook buiten de regio bieden interessante stage- en leermogelijkheden aan voor de studenten van deze opleiding.

Het werkveld van zorg en welzijn is  breed. Stagemogelijkheden voor deze opleiding zijn bijvoorbeeld een psychogeriatrische afdeling van een verpleeghuis, dagbesteding op een zorgboerderij, een leerafdeling in de gehandicaptenzorg, enzovoort. Ook kunnen er soms projecten worden  uitgevoerd in de praktijk. Zo ontstaan er interessante samenwerkingsverbanden tussen school en praktijk.

Organisaties die zich willen aanbieden als leerbedrijf kunnen een erkenning aanvragen via SBB (samenwerken beroep en bedrijf). Direct stageplaatsen aanbieden voor Summa studenten van deze opleiding kan via BOL3MZ-VZ-bpv@summacollege.nl

Deze combi-opleiding Verzorgende IG/Maatschappelijke zorg niveau 3 is in afbouw. Dit wil zeggen dat er dit jaar geen mogelijkheid meer is voor nieuwe studenten om in te schrijven voor deze combinatie opleiding. De reden hiervoor is dat er in het kwalificatiedossier 2020 voor Verzorgende IG de welzijnsaspecten uitgebreid zijn opgenomen waardoor een combinatie geen toegevoegde waarde meer heeft.  Eerste jaars studenten kiezen voor de opleiding Verzorgende IG of Maatschappelijke zorg niveau 3.

De combi-opleiding Verzorgende IG/Maatschappelijke zorg niveau 3 wordt aangeboden in een BOL en BBL variant.

Dit schooljaar zijn er dus alleen tweede jaars en derde jaars studenten die deze opleiding volgen en stage lopen.

 

Jaarplanning (stageperiode en vakantierooster)

Hoe het schooljaar 2022-2023 eruit ziet, en hoe de stages dit jaar zijn ingepland, kun je hier zien:

Studiewijzer COMBI VVT- SD 21-22 leerjaar 3

Overzicht opleiding – inhoud opleiding

Bij de beroepsopleidende leerweg (BOL: leren en stage) wisselen het leren op school en het leren tijdens de beroepspraktijk (stage) elkaar af.  Het tweede jaar loopt de student 2 dagen per week stage en het derde jaar 3 dagen per week stage. De andere dagen krijgt de student les op school. Zie voor meer informatie en details de jaarplanning.

Handleidingen en formulieren

Tijdens het schooljaar 2021 – 2022 worden er verschillende handleidingen gehanteerd ten behoeve van  de Beroepspraktijkvorming van de studenten.

Deze zijn te downloaden via onderstaande links:

Studiewijzer COMBI GHZ-GZ 22-23 leerjaar 3 BOL

Studiewijzer COMBI VVT- SD 22-23 leerjaar 3 BOL

Algemene handleiding examens cohort 2020 VZ-MZ-Combi BOL/BBL

Houdingslijst

Contactgegevens

Aanvraag en verwerking: BOL3MZ-VZ-bpv@summacollege.nl

Planning: Paul van den Berg en Marianne Kusters

Contactgegevens: BOL3MZ-VZ-bpv@summacollege.nl

In de BPV begeleiding staat de student centraal. School en praktijk werken hierin nauw samen. De student krijgt een studie-loopbaanbegeleider (SLB) toegewezen. Deze SLB’er is voor zover mogelijk voor de duur van de opleiding het aanspreekpunt op school. In de BPV is de praktijk verantwoordelijk voor de individuele begeleiding van de student. Tijdens het kennismakingsgesprek in de BPV kan de student vertellen wie hem/haar slb-er is en hoe hij/zij te bereiken is.

Aanvraagformulier/procedure voorkeur stage

De studieloopbaanbegeleider bereidt de studenten voor op de stagematching en voorbereiding. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een google forms formulier die de student moet invullen. Op dit formulier kan de student o.a. aangeven waar haar/zijn voorkeur naar uitgaat, voor welke periode, en wat haar/zijn motieven zijn bij deze voorkeur. De toewijzing van de stageplaatsen gebeurt door de stageplanners. Studenten kunnen niet zelf voor een stageplaats zorgen.

Studenten buiten de regio Eindhoven en omstreken kunnen wel een eigen stage zoeken, dit gebeurd vooraf in overleg met de stageplanners en de studieloopbaanbegeleider.

Volg ons op: