Leerafdelingen

Stage lopen op een leerafdeling.

Inleiding
Een leerafdeling  is een afdeling in een zorginstelling waar de zorg voor patiënten, cliënten of bewoners in handen is van stagiairs maar onder toezicht staat van de gediplomeerden.

Hoe zit het dan met de begeleiding?
De begeleiding van de stagiairs die de werkprocessen uitvoeren is in handen van vaste gediplomeerde werknemers. Er is altijd een gediplomeerde verzorgende of verpleegkundige aanwezig op de leerafdeling die de taak heeft de stagiairs te coachen.

Wat zijn de voordelen van het stagelopen op een leerafdeling?
Als je op een  leerafdeling  stage loopt moet je alle werkprocessen samen met je medestagiairs in teamverband uitvoeren. Werknemers en studenten prikkelen elkaar tot leren. Je vormt met alle stagiairs een zelfstandig team. Dus in plaats van dat je veel met iemand meeloopt en meekijkt mag je op een  leerafdeling  heel veel zelf doen, en van DOEN leer je het best en het meest.

Wie is eindverantwoordelijk voor de zorg?
De gediplomeerde verzorgende of verpleegkundige werkbegeleider is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg. De zorg zelf wordt gedaan door de stagiairs. De begeleid(st)er coacht de stagiairs 'met de handen op de rug'.

24-uurs zorg op een  leerafdeling
De zorg op de leerafdeling  gaat ook 's avonds en in het weekend door en ook tijdens de schoolvakanties.

Stagelopen in de vakantie?
Op een  leerafdeling  wordt er tijdens de schoolvakanties doorgewerkt. Dit betekent dat je op een ander moment in je stage vakantie kunt nemen. Aan het begin van je stage plan je met je stage-team wie er welke week op vakantie wil. In principe is de  leerafdeling  tijdens de zomervakantie gesloten.

Wie kan er stage lopen op een  leerafdeling?
Een  leerafdeling is een gewone stageplaats. Je kunt je voorkeur opgeven om op een leerafdeling   stage te lopen. Je studieloopbaanbegeleider/begeleider van school bespreekt dan of jouw leerstijl past bij het stagelopen op een leerafdeling. Ook als je geen specifieke voorkeur voor de leerafdeling hebt opgegeven kun je altijd op een leerafdeling  geplaatst worden.