Jaaragenda en Stagerouting

Jaaragenda en Stagerouting

Klik hier voor de Jaaragenda.

De stagerouting is een schematisch overzicht van hoe het werkplekleren praktijkleren geïntegreerd in het onderwijs. Klik hier voor een overzicht van de stagerouting.