Informatieavond Praktijkbegeleiders opleiding Doktersassistent

Op donderdag 19 november 2020 organiseert het Summa College weer een informatieavond voor de praktijkbegeleiders van onze studenten van de opleiding Doktersassistent.
Gezien de nieuwe ontwikkelingen m.b.t. het Corona-beleid, zullen wij deze avond DIGITAAL aanbieden. Dat doen wij via MS Teams.

Op deze avond zal een informatieve bijeenkomst worden verzorgd door Caatje van Gestel, Odile Vringer en Isabel Oehlers, docenten van de opleiding doktersassistent.
Deze avond zal in het teken staan van de examens van leerjaar 3 die afgenomen zijn of gaan worden in de BPV. Er is gelegenheid om feedback te geven over de examinering die reeds is afgenomen in de BPV, te overleggen over uiteenlopende zaken en input te geven..

Voor wie? Voor praktijkbegeleiders die mee willen denken en geïnformeerd willen worden.

Datum: donderdag 19 november 2020
   
Tijdstip: 18.30 – 18.45 mededelingen.
  18.45 – 19.30 feedback/overleg/input
  19.30 – 20.30 bespreking examens in de BPV
   
Plaats: MS Teams (u zult via uw opgegeven mailadres een MS Teams uitnodiging ontvangen. Graag via die uitnodiging aangeven of u deze accepteert of niet.)
Ja, ik neem deel aan de informatieavond op donderdag 19 november 2020!
Graag zien we uw inschrijving tegemoet vóór donderdag 12 november a.s.!