Informatieavond Praktijkbegeleiders opleiding Apothekersassistent

Dit jaar organiseren wij op dinsdag 19 november 2019 weer een informatieavond voor de praktijkbegeleiders van onze studenten.

Er zijn 3 workshops die we deze avond zullen verzorgen:

  • Beginnend begeleider BPV
  • Beoordeling keuzedeel FPZ
  • Beoordeling keuzedeel Eerstelijns- en ketenzorg

Beginnend begeleider BPV

Het begeleiden en beoordelen van studenten op de werkplek is een belangrijke taak. In deze bijeenkomst bieden we je handvatten om het begeleidings- en beoordelingstraject van de student vorm te geven.
We bieden handige tools voor beginnende praktijkbegeleiders.

Keuzedeel Farmaceutische Patiëntenzorg

Graag willen we samen met u naar de mogelijkheden voor de uitvoering van het examen Keuzedeel Farmaceutische Patiëntenzorg K0037 kijken (De naam van het keuzedeel wordt gewijzigd in Specifieke doelgroepen voor de Apothekersassistent K1109. De inhoud blijft voor de examenkandidaten schooljaar 2019-2020 hetzelfde). Tijdens het examen dienen studenten een medicatieverificatie-gesprek te voeren met een cliënt, n.a.v. het gesprek een medicatieoverzicht aan te passen en de verkregen informatie teruggeven aan de apotheker zodat hij/zij de (periodieke) medicatiebeoordeling kan uitvoeren.  Het examen dient op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar niveau MBO-4 plaats te vinden.

Keuzedeel Eerstelijns- en Ketenzorg

Graag zouden wij een aantal zaken met jullie willen bespreken rondom EKZ.

Wat is het draagvlak van Eerstelijns- en Ketenzorg in de stage, is dit uitvoerbaar?

Wat zijn de wensen vanuit de praktijkbegeleiders rondom dit keuzedeel?

Wat zijn de verwachtingen rondom dit keuzedeel?

Datum                     Dinsdag 19 november 2019

Tijdstip

Vanaf 17.30 uur: gelegenheid voor een broodje en een drankje in de kleine aula.
18.30 – 20.30 uur: “Beginnend begeleider in de BPV”
18.30 – 20.30 uur: “Keuzedeel FPZ”
18.30 – 20.30 uur: “Keuzedeel EKZ”

Plaats                      Willem de Rijkelaan 3, 5616 EA Eindhoven

Ja, ik kom naar de informatieavond op dinsdag 19 november 2019!
Ik wil mee-eten:
Welke workshop wilt u bijwonen?(u kunt één workshop aanvinken)
Workshop:
Graag ontvangen we uw aanmelding uiterlijk maandag 11 november a.s.