Hepatitis B vaccinatie (VPK-deel)

Hepatitis B ontstaat door besmetting met het hepatitis B virus. Dit is een ernstige vorm van leverontsteking. Deze leverontsteking kan chronisch worden waardoor levercirrose of leverkanker kan ontstaan. Een chronische leverontsteking maakt je blijvend besmettelijk. Hepatitis B kun je krijgen door bloedcontact en door seksueel contact. Het is te voorkomen door hygiënische maatregelen, het vermijden van risicovol gedrag, screening van bloeddonoren en door vaccinatie.

Voorlichting

Als verpleegkundige maak je deel uit van een risicogroep. Hogeschool Mens en Gezondheid geeft voorlichting over het voorkomen van een hepatitis B besmetting. Dat gebeurt via twee video's.

Hoe en waarom - algemene info
Aanmelding - zowel Eindhoven als Tilburg

Vaccinatieprogramma

Het vaccinatieprogramma is verplicht voor alle studenten die nog niet gevaccineerd zijn. Het bestaat uit 3 vaccins en een bloedprik om vast te stellen of je goed beschermd bent. Studenten die gedeeltelijk gevaccineerd zijn zullen een aangepast vaccinatieprogramma doorlopen. Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid (FHMG) krijgt overheidssubsidie waaruit de kosten voor de vaccinaties betaald worden. FHMG heeft voor de uitvoering een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Diagnostiek voor U met een hoofdvestiging in  Eindhoven en ‘s Hertogenbosch. Conform de afspraken stuurt Diagnostiek voor U de facturen buiten de student om naar Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid.

Procedure Eindhoven

Diagnostiek voor U vaccineert wekelijks op de beide hoofdlocaties van Diagnostiek voor U, echter voorlopig i.v.m. Covid 19 alleen op de Boschdijk, overdag. Je kunt dus iedere maand ‘instappen’. Je maakt hiervoor zelf een afspraak bij Diagnostiek voor U. Direct tijdens het eerste telefonische contact worden er 3 vaccinatiedata met je afgesproken. Neem bij vaccinatie je studentenpas en aanmeldingsformulier mee! Aanmeldingsformulieren en een informatiefolder zijn af te halen bij de STIP balie.

Procedure Tilburg

Vaccinatie en bloedafname door Diagnostiek voor U vinden normaal gesproken plaats op de schoollocatie Stappegoor Tilburg. I.v.m. Covid 19 echter voorlopig alleen op de Boschdijk in Eindhoven. Volg daarvoor dezelfde procedure als de studenten van locatie Eindhoven.

Vragen?

Voor vragen over Hepatitis B en het vaccinatieprogramma kunnen studenten uit Eindhoven contact opnemen met Annette Pieters: annette.pieters@fontys.nl. Studenten uit Tilburg kunnen contact opnemen met Jacqueline van Hoof j.vanhoofdelouwere@fontys.nl

Indien je eerder gevaccineerd bent, gaarne contact opnemen met de consulenten van Diagnostiek voor U om je traject af te stemmen op jouw situatie. (088-2141176),