Stageplein Zorg organiseert voor Summa College en Fontys
de stages in de zorgsector
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Buitenlandstage

Stage lopen in het buitenland vindt in principe alleen plaats tijdens PL3 en voor PL4 is het bespreekbaar. De voltijdse studenten lopen de eerste 3 weken 36 uur stage en vanaf week 4 gemiddeld 28 uur stage. De overige uren worden besteed aan onderwijsactiviteiten en zelfstudie. De totale stagetijd is 516 uur exclusief de lesactiviteiten.

In onderstaande documenten is de volgende informatie te vinden:

  • Hoe de student een stageplaats in het buitenland kan aanvragen
  • Wanneer de student hiervoor in aanmerking komt
  • Hoe de student zich kan voorbereiden op de stage in het buitenland op korte en op lange termijn Waar de student aan moet denken als de tijd voor het vertrek is aangebroken
  • Wat als de student op de stageplaats is

Uiteraard kunnen na het lezen van deze informatie vragen onbeantwoord blijven. De student kan met vragen altijd terecht bij de docenten die de plaatsen in het buitenland voor praktijkleren regelen en begeleiden.

Info PL in het buitenland
Video informatie buitenlandstage
Voorbereidend verslag
Stageplaatsen
Stageovereenkomst
Advies docentpraktijkleren
Advies studieloopbaanbegeleider
Advies studentconsulent

PEP – PostExpositieProfylaxe

Schriftelijke verantwoording
PEP-schema
Protocol 1: Verstrekking van PEP-pakketten
Protocol 2: Verkrijgen van een PEP-pakket
Protocol 3: Handelingen na een mogelijke HIV-besmetting

Declareren pep-pakket
Word je pep-pakket (gedeeltelijk) niet vergoed door je verzekering dan kun je deze declareren. Ga naar de startpagina van de Fontys Portal. Rechts onderaan vind je het declaratieformulier ‘Overige kosten’. Download dit formulier, vul deze volledig in en mail deze samen met de originele nota van de apotheek naar: 

fhmg-financien@fontys.nl

In English
CanMEDS-roles Work Placement
Format for each type of evidence
Work placement evaluation form
Intership agreement