Stageplein Zorg organiseert voor Summa College en Fontys
de stages in de zorgsector
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Afstuderen

In het laatste jaar van de opleiding tot verpleegkundige zijn studenten 36 weken voor het praktijkleren op de werkplek, waarbij gemiddeld 24 uur per week (totaal 888 uur) aan praktijkleren (PL4) wordt besteed.

Daarnaast voert de student in de overige werkdagen individueel of in een duo een afstudeerproject uit. Bij het afstudeerproject werkt de student aan een adviesonderwerp vanuit de zorgorganisatie ten behoeve van (de start van) een implementatie van een innovatief product of een verbetering die bijdraagt aan het verpleegkundig handelen.

Hoewel de beroepsproducten ‘Handelen’ en ‘Advies’ afzonderlijk van elkaar beoordeeld worden, kan het afstudeerproject wel bijdragen aan het aantonen van de competenties voor PL 4 en vice versa. Het is echter niet de bedoeling dat het gehele projectplan en/of adviesrapport als bewijsstuk opgevoerd wordt in het PL-portfolio. Het afstudeerproject als bewijs voor PL 4 kan verschillende vormen hebben. Het kan een reflectie zijn over hoe het onderzoekend vermogen van de student leidt tot EBP en innovatie van de beroepspraktijk (reflectieve EBP professional). Of een reflectie gekoppeld aan de competenties van de samenwerkingspartner of kwaliteitsbevorderaar. Ook kan de student laten zien hoe deze de inzichten uit het project meeneemt in het eigen handelen in de praktijk. Maar nog beter is als de student iets doet met de daadwerkelijke implementatie. 

In deze video over het afstuderen wordt in het kort de belangrijkste informatie gegeven voor studenten en het werkveld. Aan bod komen onderwerpen zoals de organisatie en de doelstelling van het afstudeerproject, hoe de opdracht tot stand komt en de verschillende betrokkenen.

Deze PowerPoint kan gebruikt worden bij voorlichting in de praktijk over het afstudeerproject.

Vragen kunnen gericht worden aan fhmg-vpkafstudeerfase@fontys.nl