Stageplein Zorg organiseert voor Summa College en Fontys
de stages in de zorgsector
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Voorbereiding

VOOR september

Voorbereiding

Voorbereiding De student bereidt zich voor op de periode van praktijkleren door:het bestuderen van de informatie op deze site;het bekijken…

Training werkveld

FMG wil samen met het werkveld de kwaliteit en kaders waarborgen ten aanzien van praktijkleren. Om zorgorganisaties te ondersteunen bij…

Technische stroom

De studenten van de opleiding hbov technische stroom combineren tijdens hun opleiding de bachelor opleiding verpleegkunde met de opleiding tot…

Buitenlandstage

Stage lopen in het buitenland vindt in principe alleen plaats tijdens PL3 en voor PL4 is het bespreekbaar. De voltijdse…

Afstuderen

In het laatste jaar van de opleiding tot verpleegkundige zijn studenten 36 weken voor het praktijkleren op de werkplek, waarbij…

Onderwijs

Tijdens elke praktijkleerperiode vindt er onderwijs plaats om de verbinding tussen praktijk en theorie te verstevigen. Rondom thema’s wordt ingezet…

Beoordelen

Beoordelingscriteria Voor iedere PL-periode staan in de competentiekaarten profielen en gedragsindicatoren per CanMEDS-rol en competentie, waar de student aan moet voldoen. Vanuit het ZelCom…

Algemeen

Bij de beschrijving van de verpleegkundige(VPK), operatieassistent(OA) en anesthesiemedewerker(AM) maken we gebruik van de ordening in zeven competentiegebieden (rollen), gebaseerd…