EXTRA Informatieavond Praktijkbegeleiders opleiding Apothekersassistent

Dit jaar organiseren wij op dinsdag 1 oktober 2019 een extra informatieavond voor de praktijkbegeleiders van onze studenten van de opleiding Apothekersassistent.

Op deze avond willen we met u gaan kijken naar de keuzedelen die vorig jaar voor het eerst zijn gestart. Hieronder vindt u een korte omschrijving van iedere bijeenkomst.

U kunt onderaan aangeven aan welke bijeenkomst u wilt deelnemen.

Keuzedeel Intra- en transmurale zorg

Vorig jaar is het keuzedeel intra- en transmurale zorg gestart. (De student levert een bijdrage bij opname en ontslag volgens de richtlijnen en werkafspraken van de organisatie. Zij doen dit door bij een opname het afleveroverzicht van de openbare apotheek te interpreteren en te checken bij de patiënt.)

Wij willen samen met de praktijk in gesprek gaan over de opdrachten en uit te voeren examen. Ook willen we het keuzedeel evalueren en kijken wat mogelijke verbeteringen kunnen zijn voor het nieuwe schooljaar.

Keuzedeel Eerstelijns- en ketenzorg

Het keuzedeel Eerstelijns- en ketenzorg is vorig jaar gestart. Onze studenten moeten hierin:  • Onderzoeken wat de rol is van andere zorgverleners in de eerstelijnszorg voor de patiënt;
  • Patiënten door kunnen verwijzen naar een collega zorgverlener binnen de eerstelijns zorg;
  • Weten wat is ketenzorg, voorbeelden van ketenzorg, wat is de rol van de apotheek;
  • Ontwikkelingen rond zorgtechnologie, e-health;
  • LESA's en verschillende richtlijnen/ zorgstandaarden binnen de eerstelijns zorg;
  • Het registreren van zorg en incidenten;
  • een zorgproject opzetten.
  • Wij willen in deze bijeenkomst bekijken of bovenstaand keuzedeel in de apotheek uit te voeren is, zo ja op welke manier?

Keuzedeel Farmaceutische patiëntenzorg

Graag willen we samen met de praktijk kijken naar de mogelijkheden voor de uitvoering van het examen Keuzedeel Farmaceutische Patiëntenzorg K0037.

Tijdens het examen dienen studenten een medicatieverificatie-gesprek te voeren met een cliënt, n.a.v. het gesprek een medicatieoverzicht aan te passen en de verkregen informatie teruggeven aan de apotheker zodat hij/zij de (periodieke) medicatiebeoordeling kan uitvoeren.  Het examen dient op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar niveau MBO-4 plaats te vinden.

Datum                     Dinsdag 1 oktober 2019

Tijdstip

Vanaf 17.30 uur: gelegenheid voor het eten van een broodje in de docentenkamer 0.24 op de begane grond.
18.30 – 20.30 uur: “Keuzedeel Intra- en transmurale zorg” in lokaal 3.02
18.30 – 20.30 uur: “Keuzedeel Eerste lijns- en ketenzorg” in lokaal 3.08
18.30 – 20.30 uur: “Keuzedeel Farmaceutische patiëntenzorg” in lokaal 3.01

Plaats                      Willem de Rijkelaan 3, 5616 EA Eindhoven

Ja, ik kom naar de informatieavond op dinsdag 1 oktober 2019!
Ik wil deelnemen aan bijeenkomst:
Ik wil mee-eten:
Graag ontvangen we uw aanmelding uiterlijk maandag 23 september 2019 a.s.