Contactinformatie en verklaringen (VPK-deel)

Docent Contactpersonen/ Lecturer Practitioners & een overzicht van vereiste verklaringen per instelling

Elke instelling waar studenten stage lopen is verbonden aan een zogeheten Lecturer Practitioner (LP’er) of Docent Contactpersoon (DCP’er). Deze personen zijn het eerste aanspreekpunt voor student of instelling. In bijgevoegde lijst vind je welke DCP’er of LP’er verbonden is aan de instelling waar jij stage loopt. Daarnaast zie je contactgegevens van de betreffende personen. In het overzicht is tevens toegevoegd welke instellingen bepaalde verklaringen vragen voor je mag starten met de BO/stage. In de handleiding staat opgenomen hoe je de eventuele verklaringen kunt regelen. In de lijst vind je tevens informatie of de betreffende instelling een Zorg Innovatie Centra (ZIC) is of een leerafdeling. Sommige instellingen hebben zowel een ZIC als reguliere afdelingen en dan staat er ‘gedeeltelijk’. 

Bereikbaarheid vakanties

Het kan voorkomen dat er in de zomervakantie (zie jaaragenda) iets gebeurt tijdens stage waarbij het noodzakelijk is dat er contact opgenomen dient te worden met de DCP’er of LP’er. Er is daarom een overzicht gemaakt, waarin staat in welke vakantieperiode met welke DCP’er of LP’er door student of instelling contact kan worden opgenomen. Dit overzicht zal vlak voor de zomervakantie worden geplaatst. 

 Let op: Dit overzicht is uitsluitend bedoeld voor noodgevallen; waarbij gedacht kan worden aan een afbreking van de stage, een sterfgeval of ongewenst gedrag of elke andere situatie waarbij direct contact gewenst is. 

Voor niet-dringende vragen over de planning, voorbereidingen, bijeenkomsten, vakanties, etc. kun je een mail sturen naar de eigen DCP’er of LP’er, die bij de start van het onderwijs (!) beantwoord zal worden. We raden iedereen die vragen heeft over algemene zaken om eerst deze site, het nieuws op portal en de handleidingen goed door te lezen alvorens je vraag te stellen.

Let op: Er kan op werkdagen dagelijks contact worden opgenomen. E-mails en telefoontjes zullen alleen beantwoord worden tussen 09.00 en 11.00.

Klik hier voor een overzicht van de bereikbaarheid van docenten tijdens de zomervakantie.

Planning/ Stagepleinzorg

Voor Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid regelt het stagebureau de planning. Voor contact FHMG-stagebureau@fontys.nl