BOL niveau 4: Verpleegkundige

Als verpleegkundige ga je werken in een zorginstelling. Dit kan zijn een algemeen ziekenhuis, een psychiatrisch ziekenhuis, een verpleeghuis, verstandelijk beperkten instelling of thuiszorg. Ook andere vormen van zorginstellingen zijn mogelijk. Je begeleidt en verpleegt mensen die (tijdelijk) niet meer voor zichzelf kunnen zorgen. De meeste stageplaatsen zijn binnen de VV&T branche zeker met alle veranderingen binnen de zorg op dit moment.
De belangrijkste activiteiten van de verpleegkundige niveau 4 zijn:.
* de uitvoering van die verpleegkundige zorg
* de begeleiding van de zorgvragers en familie of mensen uit de naaste omgeving
* de organisatie en planning van de verpleegkundige zorg
* werkzaamheden op het gebied van preventie
Je moet goed kunnen samenwerken, geduldig zijn en je goed kunnen inleven in mensen

Jaaroverzicht
Hoe het schooljaar 2019-2020 eruit ziet en hoe de stages in dit jaar zijn ingepland, kun je hier zien:

Het onderwijs
De werkzaamheden in de zorg veranderen en daarmee veranderen ook de eisen die aan werknemers in de zorg gesteld worden. Er komt steeds meer nadruk te liggen op de verschillende vaardigheden die werknemers in de zorg nodig hebben. Summa Zorg past haar opleidingen steeds aan, zodat je beter toegerust bent voor de beroepspraktijk.

Samenwerking met praktijk
Summa Zorg heeft een nauwe samenwerking met het werkveld. De leerbedrijven, zorgorganisaties waar je praktijkervaring opdoet, zijn nauw betrokken bij het onderwijs. Zo ontstaat er een wisselwerking tussen school en praktijk. Dat zorgt ervoor dat je opgeleid wordt tot een competente zorgverlener en dat je na je opleiding helemaal klaar bent om zelfstandig in de praktijk te werken.

BPV-begeleiding
In de BPV begeleiding staat de student centraal. School en praktijk werken hierin samen. De student krijgt een studie-loopbaanbegeleider (SLB) toegewezen. Deze SLB'er is voor zover mogelijk voor de duur van de opleiding het aanspreekpunt op school. In de BPV is de praktijk verantwoordelijk voor de individuele begeleiding van de student.

Aanvraagformulier BPV
Bij de BPV-voorbereiding word je er tijdig op gewezen om je aanvraagformulier in te vullen en in te leveren bij Stageplein Zorg.
Op dit formulier kun je o.a. aangeven waar je voorkeur naar uitgaat, voor welke periode, en wat je motieven zijn bij deze voorkeur.
De toewijzing van de stageplaatsen gebeurt door Stageplein Zorg.
Je kunt niet zelf voor een stageplaats zorgen.
Download hier je aanvraagformulier

Handleidingen door op onderstaande links te klikken kun je de documenten downloaden